Danmark har en imponerende designtradition, og kompetencerne til at føre den videre. Men det kræver en ny designpolitik for at vi kan bevare vores grønne førerposition, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen.

Illustration: Belle Djerberg
13.06.23 DIB Nyheder

DI: Hårdt brug for ny designpolitik

Danmarks position som førende designnation er for alvor under pres. DI efterlyser derfor ny designpolitik og har en stribe forslag til indholdet.

Vi kender dem alle sammen: Arne Jacobsens ”Syveren”, Poul Henningsens lamper og de farverige Legoklodser. Tre eksempler på danske produkter hvis succes i årtier er gået kloden rundt og har medvirket til at sikre Danmarks position som en global førende designnation til gavn for eksporten.

Der er dog lige en enkelt hage ved ikonerne: De er alle skabt i det forrige århundrede. Siden indgangen til det 21. århundrede er Danmark røget nedad i førerfeltet, mens lande som eksempelvis USA, Japan og Holland buldrer frem.

– Vi har brug for en ny designpolitik, der kan øge kendskabet, kvaliteten og ambitionerne for design i hele værdikæden. Ved at arbejde målrettet på det kan Danmark igen blive den ledende designnation i løsningen af fremtidens problemer. Særlig omkring den grønne omstilling, siger DI’s adm. direktør Lars Sandahl Sørensen.

Læs mere: DI’s 21 forslag til at styrke Danmark som design nation

EU-krav i 2025

Samtidig er der skrappere krav på vej i EU, når rammerne for ECO-design udrulles fra 2025, hvilket vil berøre 41.000 danske virksomheder. Det fordrer større indsigt i forståelse af materialer, cirkulære forretningsmodeller og cirkulær produktionsudvikling. Samtidig er registrering af designrettigheder dyrt og tidskrævende for mindre virksomheder, mens bureaukrati spænder ben for tiltrækning af internationale designtalenter.

Danmark fik sin første designpolitik i 1997, mens den seneste er fra 2007. Det var året før iPhonen kom til Danmark, og klimaet flyttede højt op på dagsordenen. Tidens behov er derfor skiftet markant, og det skal en ny designpolitik rette op på. DI har derfor sammen med medlemsvirksomheder i DI’s Design Board formuleret i alt 21 forslag, som står på fire ben: Uddannelse, ecodesign, designrettigheder og tiltrækning af talenter.

- Danmark har en imponerende designtradition, og vi har kompetencerne til at føre den videre i dag, hvor design er noget helt andet end for 50 år siden. Men hvis Danmark skal bevare sin grønne førerposition, så er det vigtigt, at politikerne vedtager en ny designpolitik. Vi var for cirka et halvt århundrede siden en af de første nationer til at formulere en designpolitik – nu har vi ikke fået en ny siden 2007, mens andre nationer er stormet forbi os, siger Lars Sandahl Sørensen. 

Læs også: DEIF integrerer design i alle processer

Fakta

De vigtigste udfordringer og løsningsforslag fra DI’s Design Board

Udfordring 1:

Skrappe EU-krav til grøn omstilling (ECO-design) udrulles fra 2025 og berører over 41.000 virksomheder. Der mangler kompetencer inden for materialeforståelse, cirkulære forretningsmodeller og cirkulær produktudvikling.

Forslag

Etabler et videnscenter for ecodesign.

Efteruddannelsesindsatsen inden for design og designtænkning skal løftes markant.

Udfordring 2:

Dimittendarbejdsløsheden er nogle steder for høj, og særligt de klassiske designuddannelser har ikke fulgt med tiden. Feltet mangler kompetencer, som matcher virksomhedernes behov – nu og i fremtiden.

Forslag

Uddannelsesinstitutionerne har behov for fokusering, fremtidssikring, specialisering, samarbejde og erhvervsretning.

Regeringen bør oprette flere erhvervskandidatuddannelser og masteruddannelser, samt flere erhvervs- ph.d’er inden for design.

Udfordring 3:

Registrering af designrettigheder er dyrt og tidskrævende for SMV’er.

Forslag

Hjælp til SMV’er inden for patent-, varemærke-, ophavs-
og designrettigheder gennem Erhvervshusene.

Udfordring 4: 

Bureaukrati spænder ben for tiltrækning af international designtalent.

Forslag

Borgere fra ansøgerlande i EU, Ukraine og Storbritannien, skal have fri adgang til Danmark.

Læs DI's 21 forslag til ny design politik

Lise Thomsen

Lise Thomsen

Fagleder, DI Kreative Erhverv

  • Direkte +45 3377 4795
  • Mobil +45 2949 4435
  • E-mail ltn@di.dk

Relateret indhold