Der var blomster og diplom, da Skive Kommune fik den grønne pris i DI's Lokal Erhvervsvenlighed. Fra venstre: Anders Holm, regionalkonsulent i DI, Peter Hjelm, næstformand i DI MidtVest, borgmester Peder Christian Kirkegaard og kommunaldirektør Thomas Lindberg.

Foto: Skive Kommune
30.08.23 DIB Nyheder

Tillykke: Grøn førertrøje sidder solidt på Skive Kommune

DI-analyse: For andet år i træk kårer erhvervlivet Skive som landets mest erhvervsvenlige kommune, når det kommer til grøn udvikling.

I Skive har erhvervsliv, kommune og uddannelsesinstitutioner i årtier gjort en fælles indsats for at udvikle grønne løsninger. Et godt eksempel er den grønne industripark, GreenLab Skive, med fokus på energiteknologier.

Indsatsen slår også tydeligt igennem i DI’s årlige temperaturmåling, Lokal Erhvervsvenlighed, hvor 92 af landets kommuner bliver målt og vejet via besvarelser virksomheder i hele landet.

Skive Kommune kan nemlig for andet år i træk se sig selv øverst på skamlen, når scoringstavlen gøres op for den grønne agenda. Og det gør borgmester Peder Christian Kirkegaard utroligt stolt, fortæller han.

- Det betyder rigtig meget for os, at det er virksomhedernes vurdering af os som kommune, der ligger til grund for målingens resultat. Det, at vi har kunnet fastholde topplaceringen i et turbulent år, hvor faktorer som energipriser og inflation har fyldt meget, er vi imponerede over. Det viser, at vi sammen med det lokale erhvervsliv her på Skiveegnen ikke bare har formået at fastholde niveauet for satsningen på den grønne dagsorden, men også at udvikle den i et endnu stærkere fællesskab, siger han.

Læs også: Gentofte er Danmarks mest digitale kommune

Vækststrategi som løftestang

Blandt kommunens konkrete initiativer fremhæves Vækstteamet, der er etableret af Business Skive og Skive Kommune i fællesskab, hvor der sættes handling bag kommunens vækststrategi, som blev vedtaget i byrådet i foråret 2022.  

Næstformand for regionalforeningen DI MidtVest, direktør Peter Hjelm, roser også nomineringen til ”erhvervslivets grønne palmer”.

- Det er endnu sværere at blive den bedste kommune anden gang, for alle har et eller andet sted bevæget sig godt i år. Og det har Skive Kommune også, så det tegner godt for fremtiden. Det er en vigtig kategori. Det er virkelig vigtigt, at vi får gjort opmærksom på, hvor dygtig Skive Kommune er. Der er rigtig mange ben i det her, og det har også betydning, når vi skal rekruttere arbejdskraft. Det her er i høj grad fremtiden og løsningen på nogle af de ting, vi står over for, siger han.

Mange kommuner rykker frem

DI’s klimapolitiske chef, Anne Højer Simonsen, ser det også som en velfortjent sejr til Skive Kommune. Hun påpeger samtidig, at indsatsen for at styrke det grønne samarbejde mellem kommuner og virksomheder heldigvis vinder større genklang i landet generelt.

- Skive får igen i år vindertrofæet og fortjener et stort rygklap. Men vi skal også anerkende de mange kommuner, som er rykket opad ranglisten. Kommunerne gør en kæmpe indsats for at omsætte grønne mål til faktiske indsatser, hvilket virksomhederne bemærker. Det er ikke fordi at andre kommuner så gør det dårligere, snarer at flere gør mere for at sikre grøn omstilling. Skive har dog gjort det et nøk bedre, båret af konkrete grønne indsatser rettet mod kommunens egen drift samt ved involvering af erhvervslivet, siger hun.

Anne Højer Simonsen pointerer videre, at det gerne må gå endnu hurtigere med den grønne omstilling. Der er brug for hurtigere implementering af de tiltag, som vedtaget på nationalt plan.

- Den klimaindsats, der foregår lokalt, er en solid trædesten til det videre arbejde med grøn omstilling. Kommuner kan lære af hinanden mens virksomheder kan bidrage med f.eks. grønne produkter og løsninger, så energieffektivisering accelereres og klimaaftrykket falder, siger hun.

Læs også: Sådan kan kommuner spare 530 millioner kroner

Fakta

Lokal Erhvervsvenlighed – kategori Grøn Udvikling:

  • Erhvervslivet fremstiller og udvikler nødvendige løsninger til den grønne omstilling. Derfor er det helt centralt, at indsatsen for den grønne omstilling går hånd i hånd med bestræbelserne om at skabe vækst og arbejdspladser blandt andet gennem dialog og partnerskaber samt kommunens målsætninger for den grønne omstilling.
  • Kategorien Grøn udvikling beskriver kommunens placering på virksomhedsspørgsmål om tilfredshed med kommunens prioritering af bæredygtige og grønne indkøb, kommunale indsatser, der bidrager til en klimavenlig omstilling i virksomheder og et spørgsmål om kommunens fokus på at fremme bæredygtig transport. Derudover indgår seks statistiske indikatorer.

Top-10 over landets kommuner målt på Grøn Udvikling i DI-analysen Lokal Erhvervsvenlighed 2023.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Anders Holm

Anders Holm

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3568
  • Mobil +45 3134 1266
  • E-mail andh@di.dk

Relateret indhold