30.10.18 BVT Nyheder

Vil du fremtidssikre din virksomhed ved at gøre den effektiv og grøn?

Så søg om at få hjælp til at udvikle din virksomhed, såden f.eks. kommer til at udnytte ressourcer, energi og materialer mere effektivt og dit produkt bliver grønnere.

I fremtiden vil der stort set ikke findes affald, men kun ressourcer, der vil blive genbrugt eller genanvendt i det uendelige. Det kaldes CIRKULÆR ØKONOMI og er en tænkning, som vinder hurtigt frem i disse år. Senest udkom den danske regering i september med en strategi for Danmark som en ledende nation indenfor cirkulær økonomi og cirkulære forretningsmodeller.

Ved at deltage i dette projekt kan du fremtidssikre din – lille eller mellemstore - virksomhed ved at undersøge mulighederne i cirkulær tænkning og ved at udforme en plan for en cirkulær forretningsmodel for din virksomhed. Det kommer dine kunder – både offentlige og private - til at efterspørge i fremtiden. Og det er sund fornuft, fordi en mere cirkulær og ressourcebevidst tilgang meget ofte sparer virksomheden penge! Samtidig vil dit produkt ofte kunne sælges til en højere pris, fordi du vil kunne differentiere dig fra dine konkurrenter ved at kunne tilbyde et fremtidssikkert produkt.

Informationsmøde

Hvis du er interesseret i at høre nærmere, så kom til informationsmøde i Herning den 2. november eller Køge den 6. november. På møderne kan du høre om projektets rammer og indhold, herunder om:

- Projektets fase 1, hvor i alt 81 virksomheder vil kunne få op til 100.000 kr. til konsulentbistand til at udvikle jeres virksomhed i en cirkulær retning.
- Projektets fase 2, hvor i alt 40 virksomheder vil kunne få støtte til at IMPLEMENTERE (dele af) en cirkulær forretningsmodel.
- De netværk og faglige og ledelsesmæssige workshops, som er en vigtig del af at deltage i forløbet.

PROGRAM

Kl. 8.30             Morgenkaffe og registrering

Kl. 9.00             Velkomst og præsentation af stedet
Hvorfor bliver CIRKULÆR ØKONOMI vigtig i fremtiden? Introduktion til projektets formål og potentiale for SMV’er

Kl. 9.30             CASE: En virksomhed fortæller om sine erfaringer med udvikling af en cirkulær
forretningsmodel

Kl. 10.00           Grøn Business – fremtiden er nu. Flere eksempler på, hvad en grøn og cirkulær tænkning kan
gøre for din virksomhed

Kl. 10.30           Hvordan får jeg støtte gennem projektet? Gennemgang af projektets rammer og indhold,
tilskud, vilkår for deltagelse mm.

Kl. 11.00           Spørgsmål og svar, networking.

Kl. 11.30          Mødet slutter

Projektets fase 1 henvender sig til enhver virksomhed, som ser et potentiale i at fokusere på mere effektiv ressourceanvendelse og udviklingen af et mere grønt – bæredygtigt, klima- og miljøvenligt – produkt.

Projektets fase 2 er rettet mod virksomheder, som allerede har udarbejdet en cirkulær forretningsmodel. For disse virksomheder kan der opnås tilskud til at implementere en cirkulær forretningsmodel, fx via støtte til køb af maskiner, knowhow og patenter. Du kan få op til 30% af investeringsudgiften i støtte, hvis din virksomhed ligger i Region Sjælland og op til 20% hvis den ligger i det øvrige Danmark.

Fristen for ansøgning om støtte og deltagelse i projektet vil ligge i starten af december. På det tidspunkt vil der kunne søges om støtte til enten fase 1 eller fase 2.

Tilmelding

Tilmeld dig til informationsmødet / -møderne her:

Herning, 2. november, kl. 9 – 11.30 (kaffe mm. fra kl. 8.30):

Tilmeld dig her.

Adresse:
Birk Centerpark 38, 7400 Herning

Køge, 6. november, kl. 9 – 11.30 (kaffe mm. fra kl. 8.30):

Tilmeld dig her.

Adresse:
Bag Haverne 1
4600 Køge

Nanna Nygaard
Skrevet af:

Nanna Nygaard