Lasse Rafiq Hangaard, Branchekonsulent, BVT og værten for det andet fysiske møde i det nye skandinaviske kvalitetsstyringsmodel.

31.08.23 BVT Nyheder

Andet fysiske møde i Erasmus+ projektet "The New Scandinavian Quality Control Model"

På en solrig sommerdag mødtes arbejdsgruppen, medlemmer og andre interessenter i det nye Erasmus+ projekt i Industriens Hus.

Dagsordenen bestod af indsigtsfulde præsentationer og diskussioner inden for områderne analyse af vand-, elektricitets-, kemikalie- og olie/gasforbrug i industrielle vaskerier, de seneste regler og tendenser vedrørende PFAS samt EU's strategi for miljøforurenende stoffer og reduktion af mikroplast i industrielle vaskerier.

Et andet vigtigt emne, der blev diskuteret under mødet, var den kommende EU-lovgivning om bæredygtige virksomheder. Præsentationen fokuserede på ESG (Environment, Social, Governance) samt ESPR (Ecodesign for Sustainable Product Regulation).

Andre præsentationer fokuserede på styring og genanvendelse af tekstiler, mulighederne for lavere vasketemperaturer og hygiejnekrav samt hvordan man kan inkludere dette i en fremtidig kontrolmodel.

Inklusion og miljømæssig bæredygtighed er nøglefaktorer i projektet

Inklusion og mangfoldighed er kernen i projektet. Tilgængelighed og inklusion som middel til at sikre personer med færre muligheder inddrages i alle projekt-aktiviteter.

Projektet vil også udforske miljøet og klimaforandringerne, eftersom flertallet af kravene i autorisationskontrollerne relaterer sig til bæredygtighed. Ved at give medarbejderne adgang til information om, hvorfor kvalitetskravene i processen er vigtige, og udvikle deres færdigheder til at spare ressourcer og reducere energiforbrug, kan de blive sande forandringsagenter.

Videnudveksling og nyt kvalitetskontrolmateriale med medfinansiering fra EU

Det svensk-danske partnerskab for samarbejde og udveksling af praksisser har til formål at skabe et forum for videnudveksling og sammenligning af nuværende skandinaviske kvalitetskontrolmodeller for tekstilserviceindustrien. Det kan tjene som grundlag for yderligere fremskridt og udvikling af nye kvalitetskontrolmodeller, der overholder bæredygtighedsaspekter samt europæiske standarder.

Både Sveriges Tvätteriförbund og Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning udfører årlig kvalitetskontrol af deres medlemmer. Kontrollerne sikrer, at medlemmerne opretholder høje professionelle, virksomhedsrelaterede og miljømæssige standarder.

I løbet af dette samarbejde sigter begge parter mod at udveksle erfaringer og idéer - skabe nye, innovative eller fælles læseplaner eller kurser. Projektet, der medfinansieres af Den Europæiske Union gennem Erasmus+, startede den 1. januar 2023 og vil fortsætte indtil den 31. december 2024. Et væsentligt event er det fælles efterårsmøde, der finder sted den 16. november i Halmstad, Sverige. Her vil projektresultaterne blive præsenteret for medlemmer, der vil have mulighed for at interagere og give feedback på arbejdet fremad. Den store finale bliver en præsentation på Texcare i Frankfurt, november 2024.

Organisationerne

Sveriges Tvätteriförbund er en uafhængig brancheforening, der repræsenterer medlemmer inden for både svensk industrielt tekstilservice og forbruger vasketjenester. Foreningen har en lang og stolt tradition. Sammen med sine medlemmer, der tæller cirka 70 tekstilservicevirksomheder og 60 leverandører, forfølger foreningen en aktiv dagsorden fokuseret på fremtiden. Foreningens medlemmer står for cirka 90% af den samlede indenlandske industriomsætning. Organisationen ønsker at gøre en forskel for sine medlemmer og samfundet som helhed.

 

Om BVT

Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning, BVT, er en professionel interesse- og serviceorganisation for industrielt drevne vaskerier i både den private og offentlige sektor samt leverandører til vaskerier. Foreningen er en del af Dansk Industri herunder branchefællesskabet DI Service. En del af foreningens ansvarsområder omfatter at sikre medlemmernes interesser i industrien og at skabe og opretholde en god omdømme for vaskeriindustrien.

Relateret indhold