28.05.20 BVT Nyheder

Er du klar til at tage ansvar for dit emballageaffald?

Fra 2025 indføres udvidet producentansvar på alt emballage i Danmark. Det betyder, at påfyldere af emballage og importører af fyldte emballager selv skal organisere og betale for indsamling og genanvendelse af deres emballageaffald.

Hvem er omfattet af producentansvaret?

Alle virksomheder, der pakker deres produkter i emballager, eller importerer emballerede produkter, bliver omfattet af det kommende producentansvar. Det er således ikke emballagefabrikanten, der bliver ansvarlig, men den der benytter emballagen. Den samlede regning for håndtering af emballageaffaldet for dansk erhvervsliv lyder på 1,3 – 1,8 mia. kr. om året, når producentansvaret bliver indført.

Forpligtelsen betyder, at man som virksomhed bliver pålagt at foranstalte og betale for indsamling og genanvendelse af egne emballager, når disse bliver til affald. Formålet er at kæde produktionsfasen sammen med affaldsfasen således, at man som producent betaler den samlede regning for produktets miljøpåvirkning – også når det bliver til affald.

Den nye pligt kommer som følge af EU’s reviderede emballagedirektiv og affaldsdirektiv fra 2018, og træder i kraft i Danmark 1. januar 2025.   

Læs mere her.