Ikke alt aluminium er ens. Vi skal øge anvendelsen af post consumer skrotprodukter for at nå i mål med nedskæring af CO2 emissionerne fra produkterne.

Hydro
25.01.24 ALU Nyheder

Aluminium er nøglen til succes med den grønne omstilling: I aluminiumindustrien nøjes vi ikke med at tale om miljø – vi samler hele værdikæden om indsatsen

Grøn omstilling kalder på forhøjet vidensdeling i industrien. Sådan lyder budskabet fra den nye forening Aluminium Danmark, som er en fusion af Alufacadesektionen og den tidligere Aluminium Danmark.

Aluminium Danmark har i forbindelse med fusionen 1. januar 2024 fået ny bestyrelsesledelse. Foreningen bliver ledet af en erfaren trio fra de to foreninger, som nu i fællesskabet repræsenterer hele aluminiumbranchen: Carsten Andreasen er CEO i Skandi-Bo, en byggevirksomhed, der specialiserer sig i vinduer og døre, Anders Top Haustrup er CEO i den fynske emballageproducent Plus Pack og Ole Thisted, som er administrerende direktør i ekstruderingsvirksomheden Hydro Precision Tubing i Tønder. Sammen skal de sørge for, at aluminium bliver en del af den grønne omstilling.

ESG-krav kræver grundigt kendskab til virksomhedens forsyningskæder

Danske virksomheder er allerede langt fremme i forhold til rapporteringskrav. Men en af de store udfordringer er GHG-protokollens scope 3, som handler om kortlægning af virksomhedens CO2-udledninger fra værdikæden både up- og downstream. Derfor var det oplagt at fusionere alle led i forsyningskæden i den nye forening og dermed skabe rum for, at virksomhederne kan mødes på tværs af leddene, sparre med hinanden og få adgang til den information, de har brug for: ”Lad os tage emballageindustrien som eksempel. Her er tale om en industri, som er verdensmester i materialegenanvendelse, og som sidder inde med uvurderlig viden i forhold til at sikre en cirkulær materialeøkonomi, hvor genanvendelse er effektivt og lønsomt. Dén viden er guld værd for fx byggeindustrien i at fremskynde cirkularitet. Det er på grund af de synergier, at vi har valgt at fusionere de to foreninger” udtaler Carsten Andreasen, CEO i byggevirksomheden Skandi-Bo.

”Vidensdeling på tværs er det bedste grundlag for, at branchens medlemmer hver især kan skræddersy løsninger, der optimerer materialegenanvendelsen, reducerer projekternes aftryk i brugsfasen og indgår i optimerede genanvendelsesforløb. Altså en win-win-situation for alle parter!” siger Ole Thisted fra Hydro Precision Tubing og bestyrelsesleder for den nye forening.

Virksomhederne skal lære af hinanden

”Vores medlemmer oplever stigende ESG-rapporteringskrav, og fra Aluminium Danmarks side bakker vi fuldt ud op om den grønne dagsorden og anerkender behovet for klar rapportering af fx CO2-udledning. Vores rolle er at hjælpe vores virksomheder med den grønne omstilling” udtaler Ole Thisted.


Ole Thisted fremhæver desuden behovet for transparens og dokumentation for at sikre, at aluminiummaterialer bliver en del af den grønne omstilling. Foreningen har allerede etableret to stående udvalg, et som fokuserer på byggeri og et som kigger på bæredygtighed på tværs af hele værdikæden. ”Vi vil prioritere en proaktiv tilgang til disse komplekse udfordringer, og derigennem skabe værdi for vores medlemmer”, siger Ole Thisted.

Genanvendelse er den parameter der udøver størst indflydelse på ethvert produkts miljøprofil

Aluminium rummer derfor alle forudsætninger for at passe ind i den grønne omstilling. Anders Top Haustrup, CEO i Plus Pack, fremhæver, at jo større en del af værdikæden, foreningen repræsenterer, des større indflydelse vil det reflektere. Den erfarne CEO peger blandt andet på udfordringerne med afgifter i overgangen til cirkulær økonomi og genanvendelse, hvor han understreger betydningen af at have en brancheorganisation til at varetage industriens interesser: ” En af de største udfordringer for os som branche er at arbejde for retfærdige afgifter i forbindelse med den cirkulær økonomi og genanvendelse. Aluminium er et fantastisk materiale, der kan genanvendes uendeligt, og det skal afspejles i eventuelle afgiftsstrukturer. Det er en svær opgave at lave gode afgiftsstrukturer. Her bliver brancheorganisationens rolle at varetage industriens interesser og sikre, at kravene bliver retfærdige, så branchen fortsat kan investere i den grønne omstilling”.

Nye, stærke medlemstilbud

Den nye brancheforening skal blandt andet fremme anvendelsen af aluminiummaterialet ved at udbrede kendskabet til materialets mange fordele, fremme bæredygtighed og tackle de udfordringer, der ligger foran os. Med så dedikeret en bestyrelsesledelse og fokus på hele værdikæden er fremtiden for aluminiumindustrien i Danmark lovende.

Hos Aluminium Danmark lægger vi stor vægt på, at vores medlemmer klædes godt på til at imødekomme stigende rapporteringskrav. Eksempelvis tilbyder vi adgang til DI og Industriens Fond’s Klimaklar Produktionsvirksomhed, som netop giver redskaberne til at kunne rapportere på C02-udledninger. "Med fusionen bliver medlemstilbuddene kun forbedret. Herunder medlemsdage, adgang til materiale og viden, eksportfremstød og meget mere” afslutter Jim Hansen og Jesper Ræstrup Hald. Foreningsdriften bliver også fusioneret, og når alle aktiviteter er løbet godt i gang, er det med Jesper Ræstrup Hald som den fortsættende ressource.

Aluminium er en del af den grønne omstilling

Aluminiumsmaterialet besidder nogle unikke egenskaber, som gør det oplagt at tænke ind i den grønne omstilling. Materialet bruges i en lang række forskellige produkter, eksempelvis fødevare, hvor den 100% tætte barrierer og effektive varmeledningsevne gør det til oplagt til emballage. Derudover har aluminium en utrolig lav vægt i forhold til styrke samt en formbarhed, som gør det til et foretrukket materiale i byggeri. Det helt særlige ved aluminium er, at det kan genanvendes uendeligt antal gange uden tab af egenskaber med 95% CO2-besparelse ift. førstegangsfremstilling. Dermed er cirkularitet et af de vigtigste emner overhovedet. Aluminium Danmark arbejder for at skabe de bedst mulige betingelser for cirkulær anvendelse af aluminium i samarbejde med myndigheder og medlemsvirksomhederne.

Relateret indhold