ALU

Skamol

Skamol producerer og markedsfører isoleringssystemer baseret på de tre nøgleråmaterialer calciumsilikat, vermiculit og moler. Systemporteføljen spænder over mursten og blokke, isoleringsplader og brandsikringsplader, hvilket skaber sundheds-, sikkerheds- og energibevarende fordele for kunder og slutbrugere over hele verden.

Skamol har udvalgt følgende FN-mål for bæredygtig udvikling, som vi har mulighed for at bidrage til:

Mål 9 – Industri, innovation og infrastruktur

Mulighed for at gøre produktionsprocessen mere effektiv og øge ressourceeffektiviteten ved at indføre renere og mere miljøvenlige industrielle processer.

Mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion

Effektiv udnyttelse af naturressourcer og reducere affaldsgenerering gennem forebyggelse, reduktion, genanvendelse og genbrug.

Mål 15 – Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Genskabe terrestrisk jord.

Relateret indhold