Casper Venbjerg Hansen, Chief Risk & Compliance Manager (foto: Ambu A/S)
15.06.22 DARIM Nyheder

Mød Casper Venbjerg Hansen, Chief Risk & Compliance Manager hos Ambu A/S

"Ambus forretningsaktiviteter involverer en række iboende risici. For mig er det afgørende, at Ambu har den rigtige risikostyring integreret i vores måde at tage beslutninger på, så vi kan forholde os til de risici med ro i maven"

Hvad er det bedste ved dit job?
Det bedste ved mit job er, at jeg ikke blot medvirker til at levere innovative løsninger til vores kunder, der optimerer arbejdsgangene, reducerer omkostningerne og forbedrer patientbehandling, men også i høj grad har mulighed for at forandre og sætte mit præg på organisationen.

Det er super spændende, dels at være en del af en virksomhed, som bygger på en historie, der er 85 år gammel, og som leverer nogle meget vigtige produkter til sundhedspersoner og patienter verden over, og som dels er i gang med at disrupte (for at bruge et moderne danske ord) sundhedsindustrien, og den måde industrien fungerer på.

Ambus forretningsaktiviteter involverer en række iboende risici. For mig er det afgørende, at Ambu har den rigtige risikostyring integreret i vores måde at tage beslutninger på, så vi kan forholde os til de risici med ro i maven.

Hvordan ser en typisk dag/arbejdsuge ud for dig?
En typisk arbejdsdag består oftest af disse 4 aktiviteter:

  • Møder med mit team for at sikre fremdrift i vores mange operationelle opgaver, herunder finde ud af, hvad jeg kan gøre, for at understøtte og bidrage til denne indsats.
  • Møder med Ambu ledere rundt om i verden, hvor jeg får indblik i aktuelle lokale og regionale aktiviteter og udfordringer, så jeg eventuelt kan tilpasse vores planer til dette og samtidig forberede disse lederne på kommende risk og compliance aktiviteter, som kræver deres prioritering. Eftersom lederne ofte befinder sig i forskellige tidszoner, bliver møderne ofte afholdt fra kontoret derhjemme tidligt om morgenen eller hen på aftenen.
  • Fokuseret arbejde med diverse udviklingsprojekter, enten på egen hånd eller sammen med mit team.
  • Udarbejde eller præsentere diverse statusopdateringer og afrapportering til den øverste ledelse.

Hvis du skulle nævne en opgave, et ansvarsområde, en problemstilling eller et projekt som du syntes har været særligt spændende at arbejde i dit job det seneste år, hvad vil det så være?
I Ambu har vi i det seneste år arbejdet på at sikre at vi så tidligt som muligt kan identificere og vurdere potentielle risici, og vi har fokuseret på kontinuerlig forbedring af vores risikohåndtering. Derudover har vi også forbedret vores krisestyringssystem.

Det har alt sammen været spændende og gavnligt, men hvis jeg skulle nævne ét område, som har været særligt spændende, så er det at inddrage scenarieanalyser, særligt i forhold til klimapåvirkning. Scenarieanalyse giver en mulighed for at forstå og kvantificere de risici og usikkerheder, der kan opstå i forskellige hypotetiske fremtider. Det hjælper os med at tage beslutninger og giver mulighed for at forme vores strategi. Det er noget, vi i stigende grad vil gøre brug af i fremtiden.

Vi gennemfører bl.a. en større analyse og en række workshops, hvor vi identificerer og vurderer en række klimarelaterede faktorer, som kan/vil få betydning for vores forretning, produktion, kunder, osv., og vi er begyndt at planlægge, hvordan vi kan håndtere disse faktorer.

Hvilke kompetencer synes du der kræves mere af i dag end tidligere?
I dag er det meget vigtigt, at du ikke blot besidder kompetencer inden for det traditionelle risk management område. Disse kompetencer er naturligvis fortsat vigtige og fundamentet for dit arbejde, men kan ikke stå alene.

Du skal også være god til at sætte dig ind i nye og tekniske områder, som eksempelvis cyber-security og sustainability. Du skal hurtigt kunne forstå disse områders særegenheder, kompleksitet og særligt betydning for andre områder. Du skal derfor være omstillingsparat og fleksibel i dit mindset.

Samtidig kræver det, at du er meget transparent, både i forhold til hvilke risici, der er væsentligst på nuværende tidspunkt, og især i forhold risikohåndtering. Det gælder internt, men i stigende grad også i forhold til eksterne interessenter.

Derudover skal du være en business partner – en betroet rådgiver og en ressource, der kan understøtte kollegaer i deres arbejde.

/ Casper Venbjerg Hansen, Chief Risk & Compliance Manager, Ambu A/S

Skrevet af:

AMBU A/S

Relateret indhold