06.10.22 DARIM Nyheder

Mød Nana Fischer Maibøll Qvist, Head of Group Insurance & ERM hos HEMPEL A/S

"Jeg elsker, at arbejde i en multinational virksomhed og skabe struktur og overblik på tværs af landegrænser og kulturer"... siger Nana Fischer Maibøll Qvist, Head of Group Insurance & ERM.

Nana Fischer Maibøll Qvist

Head of Group Insurance Nana Fischer Maibøll Qvist

Foto: Hempel A/S

Hvad er det bedste ved dit job?
Det hele, og jeg fatter slet ikke, at jeg snart har været i Hempel i 5 år!
Tiden flyver afsted, og jeg trives med de mange facetter og samarbejdet på tværs internt i organisationen samt eksternt i branchen. Gennem mine mange år ”på den anden side” som forsikringsmægler, har jeg opbygget et stort netværk, der kommer Hempel til gavn i mit daglige virke. Jeg elsker, at arbejde i en multinational virksomhed, og skabe struktur og overblik på tværs af landegrænser og kulturer. Internt i virksomheden kan jeg udfordre og følge problemstillingerne til dørs. Ved at være en direkte del af de faglige drøftelser, kan jeg sikre, at vi i fællesskab kommer frem til holdbare løsninger.

Hvilke kvalifikationer kræver dit job?
Som Head of Group Insurance er det afgørende at have praktisk forsikringserfaring for at kunne udfordre status quo.  Det er vigtigt at kende til de forskellige forsikringstyper samt komplekse problemstillinger, som er forbundet med dem. Dette kommer til gavn både ved placering af forsikringerne, men også ved konkret vurdering og håndtering af skadesager.

I forsikringsbetingelser er undtagelser ikke ”skrevet med småt”, det handler om at læse og forstå betingelserne, inden man får brug for dem. Det er ærgerligt for virksomheden, at betale for forsikringer der ikke yder tilstrækkelig finansiel beskyttelse den dag, der er brug for dem.

I mit arbejde med Enterprise Risk Management er jeg glad for, at jeg har taget en Executive MBA. Det har givet mig en bred indsigt i moderne virksomhedsledelse samt forståelse for, hvordan der træffes beslutninger på ledelsesgangen. Vi lever i en tid, hvor alting bliver vendt på hovedet hele tiden, og det er vigtigt at være omstillingsparat. Som ledelse er det ikke muligt at gøre alt på en gang, så konkrete målsætninger og skarp prioritering er afgørende for virksomhedens resultater. Det er også vigtigt for mig at slå fast, at jeg ikke er en succes alene. Heldigvis har jeg rigtig gode kollegaer omkring mig, som jeg ikke kan undvære.

Hvad er den vigtigste læring du tager med dig fra dit arbejde?
Vores grundlægger, J.C. Hempel, sagde; ”Viljen til at ville, skaber evnen til at kunne”. Det er kloge ord, synes jeg. I en virksomhed som er 117 år gammel, tager det tid at komme til bunds i interne strukturer og forretningsgange. Nye processer og systemer kommer ikke nødvendigvis på plads i første forsøg, men sammen bliver vi hele tiden bedre og dygtigere.

Jeg har måtte acceptere, at det ikke altid er muligt at komme frem til et facit, hvor man endegyldigt kan sætte 2 streger under. Komplekse nye forsikringstyper kan kræve virkelig meget teknisk indsigt, og det er virksomhedens ansvar at kunne forklare sin risiko-profil til forsikringsmarkedet. Dernæst synes jeg, det er vigtigt, at man som virksomhed dyrker sine strategiske samarbejdsrelationer blandt forsikringsselskaberne. Det handler om at skabe et godt fundament for samarbejdet for begge parter gennem en årrække. Hvis man som virksomhed shopper rundt og alene fokuserer på præmien, mens der er meget kapacitet i markedet, så kan man blive kedeligt overrasket, når markedet lige pludselig vender.

Dermed ikke sagt at forsikringsmæglerens rolle er unødvendig, det mener jeg absolut ikke. Men i en turbulent tid skal man som virksomhed selv sørge for at være forberedt og pleje dialogen med de forsikringsselskaber, som vil ens risiko. Fremadrettet skal man også som virksomhed kunne forklare, hvordan man tilpasse sin forretningsmodel og produktionsapparat i kampen mod klimaforandringer. Det er min vurdering, at det vil kræver stærke partnere og stigende dialog fremover.

Hvis du skulle nævne en opgave/ansvarsområde/problemstilling/projekt som du syntes har været særligt spændende at arbejde i dit job det seneste år, hvad vil det så være?
Som en del af vores strategi har vi en ambition om at etablere minimumsforsikringskrav på tværs af alle medarbejdere i organisationen. Vi har valgt en mægler til Global Benefits Management, som vi implementerer i 2022. Hempel har siden jeg startede i 2018 opkøbt en række større virksomheder, og her i 2022 har vi gennemgået en større restrukturering af virksomheden, hvor vi bl.a. gik bort fra en regional struktur. Vi er derfor i gang med at skabe et robust effektivt set-up, som kan vokse yderligere i takt med Hempel’s ”Double Impact” strategi. Gennemsigtigheden giver tillige Hempel nye værktøjer til at arbejde mod den automatiske stigning i omkostningerne alene som følge af den medicinske inflation.

Hvad var det mest overraskende du erfarede under dit arbejde med/håndtering af den konkrete problemstilling/projekt/opgave/ansvarsområde?
Hvor store omkostninger og potentiale, der er forbundet med indkøb af medarbejderforsikringer! Fra skadesforsikringsområdet er jeg vant til, at vi indkøber og forhandler centralt. Medarbejderforsikringer indkøbes typisk decentralt og posteres i overvejende grad som en lønomkostning. Man kan ikke ”bare” lige beslutte noget nyt, da dækninger kan være aftalt med arbejdsmarkedets parter i et lokalt land og/eller forhandlet af den enkelte medarbejder. Derfor er samarbejdet mellem Group Insurance og People & Culture virkelig indsigtsfuldt, og der er værdi at hente for virksomheden, når kompetencerne bringes sammen.

Hvilke kompetencer synes du der kræves mere af i dag end tidligere?
Hvis man kun arbejder inden for forsikring eller risikostyring, synes jeg, at man skal tænke bredere for at kunne høste synergierne på tværs. Forsikringsselskaber og forsikringsmæglere deler glædeligt ud af gode råd om risikostyring, og det gør man klogt i at tage til sig. Omvendt er fornuftig risikostyring også godt for forsikringsselskabets økonomi, og det bliver belønnet af forsikringsselskaberne. I de kommende år vil bæredygtighedsrapportering (CSRD) udvide Risk Managerens ansvarsområde, og det er en glædelig fremtidssikrende kendsgerning for vores erhverv. Jeg tror, vi vil se forsikringsselskaberne bevæge sig i samme retning som bankerne, så de i større grad vil fordele deres kapacitet efter virksomhedens ESG profil.

/Nana Fischer Maibøll Qvist, Head of Group Insurance & ERM, HEMPEL A/S

Nana Fischer Maibøll Qvist

Nana Fischer Maibøll Qvist hos HEMPEL A/S i Lyngby

Skrevet af:

HEMPEL A/S

Relateret indhold