06.10.22 DARIM Nyheder

Mød Pernille Rechenbach, Risk & Insurance Manager hos Carlsberg Breweries A/S

"For at lykkes med tværgående projekter er det min erfaring, at en væsentlig kvalifikation også er at kunne opbygge gode samarbejdsrelationer på tværs af landegrænser og afdelinger" siger Pernille Rechenbach, Risk and Insurance Manager hos Carlsberg Breweries A/S

Pernille Rechenbach

Pernille Rechenbach, Risk & Insurance Manager, Carlsberg Breweries A/S

Foto: Carlsberg Breweries A/S

Hvad er det bedste ved dit job ?
Mit job giver mig en platform til at arbejde sammen med eksterne samarbejdspartnere, i form af vores forsikringsselskaber, forsikringsmæglere og risk engineering konsulenter, og internt i Carlsberg på tværs af alle afdelinger, og dermed på tværs af landegrænser med kollegaer i alle de markeder Carlsberg er repræsenteret i. Både at have eksterne og interne tætte samarbejdspartnere gør jobbet alsidigt og betyder at jeg bruger forskellige sider af mig selv, afhængig af kontekst og formål.  

Hvilke kvalifikationer kræver dit job? 
Ud over at forsikringsdelen af jobbet naturligt kræver forsikringsteknisk viden, har jeg stor glæde af min uddannelse som civilingeniør og erfaring som risk engineer. Dette giver mig mulighed for at arbejde bredt med loss prevention i tæt samarbejde med kollegaer involveret i capex projekter samt vedligeholdsprocesser. For at lykkes med tværgående projekter er det min erfaring, at en væsentlig kvalifikation også er at kunne opbygge gode samarbejdsrelationer på tværs af landegrænser og afdelinger.

Hvordan ser en typisk dag/arbejdsuge ud for dig?
Som udgangspunkt er der ikke en typisk dag eller arbejdsuge. Men arbejdet følger et fast årshjul for, hvornår forsikringer skal fornys. Dette giver et naturligt fokus på at indhente relevante fornyelsesoplysninger internt i Carlsberg samt at mødes med forsikringsmæglere og forsikringsselskaber. Det indebærer også, at vi udvikler nye redskaber i samarbejde med de afdelinger i Carlsberg, som er involveret, med henblik på at optimere processen.

Hvis du skulle nævne en opgave/ansvarsområde/problemstilling/ projekt som du syntes har været særligt spændende at arbejde i dit job det seneste år, hvad vil det så være?
I februar og marts i år arbejdede jeg fra Carlsbergs Supply Chain hovedkontor i Schweiz. Jeg havde forberedt opholdet sammen med ledelsen af Supply Chain organisationen og fokus var på 3 projekter, der ville bringe værdi til både Risk Management og Supply Chain.

Udover at det var en stor oplevelse at bo i Schweiz, var det meget givende at få indblik i en væsentlig del af Carlsbergs forretning og lære denne at kende indefra – både kollegaerne, deres arbejdsområder og organisationens prioriteter. Opholdet har bidraget til at skabe forståelse for fælles prioriteter og udfordringer, og hvordan vi fremover kan intensivere og udvikle samarbejdet mellem Risk Management og Supply Chain. Nu bygger vi sammen videre på det tætte samarbejde der er skabt.

/ Pernille Rechenbach, Risk and Insurance Manager, Carlsberg Breweries A/S

Skrevet af:

Carlsberg Breweries A/S

Relateret indhold