21.03.22 DFL Nyheder

Transportregler: DK tiltræder multilateral aftale M343

På baggrund af en anmodning fra DFL har Danmark tiltrådt den multilateral aftale M343, der betyder, at der med en overgangsperiode gives tid at få udviklet emballagetyper, der kan UN-godkendes og samtidigt er egnede til maling. Disse eksisterer ikke i dag.

At behovet for UN-godkendt emballage er kommet op, skyldes at en række malinger og lignende blandinger fremadrettet skal klassificeres som miljøskadelige, som følge af 15. tilpasning til CLP-forordningen. Det betyder, at disse blandinger i transportreglerne vil skulle klassificeres som ”UN 3082 environmentally hazardous substances , liquid , n.o.s ., PG III”, hvilket som konsekvens betyder et krav om UN-godkendt emballage for emballagestørrelser over 5 L.

Dette krav er det i øjeblikket ikke muligt at leve op til, da der ikke findes emballage, der er UN-godkendt og velegnet til maling og til brug på alle niveauer i transportkæden.

I mellemtiden er det ønskeligt fortsat at kunne anvende den plastemballage, industrien har brugt de seneste år med god erfaring

I vejtransportreglerne (ADR) er vedtaget en ændring i form af en undtagelse, så brugen af ikke-UN-godkendt emballage kan forsætte i en overgangsperiode gældende fra 1. januar 2023. Imidlertid har der været et slip 15. tilpasning ikrafttrædelse til 1. januar 2023 og det slip er nu dækket med Danmarks tiltrædelse af den multilateral aftale.  

Se multilateral aftale M343

Se selve ADR-ændringen her

Relateret indhold