21.02.24 SBA Nyheder

Løn ved arbejdsskade

En ny faglig voldgift har betydning for tolkningen af Serviceoverenskomsten.

Det er fastslået ved en faglig voldgift, at overarbejdsbetaling, som en tilskadekommet medarbejder har modtaget inden for den seneste lønperiode af 4 uger, indgår i godtgørelsesberegningen (lønberegningen) i sygeperioden.

Sagen handlede om størrelsen af sygelønnen til en medarbejder, der var sygemeldt i virksomheden på grund af arbejdsskade. Medarbejderen havde i perioden forud for sygdomsperioden haft en del overarbejde.

DI gjorde gældende, at der skulle udbetales en sygeløn svarende til det normale indtægtstab medarbejderen havde i sygdomsperioden og altså uden overarbejde.

Dommeren lagde afgørende vægt på afsnittet af bestemmelsen med følgende ordlyd: ved uarbejdsdygtighed på grund af arbejdsskade ydes en godtgørelse på 100% af indtjeningen indenfor den sidste lønperiode af 4 uger.

Faglig voldgift omhandlede Serviceoverenskomstens almindelige bestemmelser § 28, stk. 2.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Seniorchefkonsulent Lene Horn leho@di.dk.

Skrevet af:

Lene Horn

Relateret indhold