21.02.24 SBA Nyheder

Løn til afløsere på Serviceoverenskomsten

Ny orientering om kommende faglig voldgift. Det drejer sig om løn til afløsere på Serviceoverenskomsten.

Under overenskomstforhandlingerne 2023 blev der som bekendt aftalt en ny lønmodel, der erstatter de tre hidtidige lønmodeller på Serviceoverenskomsten. Der blev indført en startløn, der kan anvendes, hvis en række betingelser er opfyldte.

3F PSHR og DI er uenige om, hvorvidt startløn kan anvendes, når der ansættes afløsere. Det anføres i Serviceoverenskomstens § 7, stk. 5, at afløsere ”betales for minimum 3 præstationslønstimer.” Det er DI’s opfattelse, at såfremt betingelserne for betaling af startløn er opfyldte, herunder i forhold til afløserne efter Serviceoverenskomstens § 7, kan der betales startløn til disse. Ordlyden af bestemmelsen bør derfor præciseres til ”betales for minimum 3 præstations- eller startlønstimer”, således at bestemmelsen bliver lettere at læse. 3F PSHR mener ikke, at afløsere  på noget tidspunkt kan honoreres med startløn.

3F PSHR har meddelt DI, at spørgsmålet ønskes afklaret ved en faglig voldgift. Parterne arbejder på, at spørgsmålet afklares hurtigst muligt. DI orienterer nærmere, når der er en afklaring.

Relateret indhold