31.05.21 DI Pressemeddelelse

DI: Erhvervslivet vil bidrage til forsvarets grønne omstilling

Forsvaret og forsvarsindustrien kan spille en væsentlig rolle i den grønne omstilling. Derfor er det fornuftigt, at regeringen i dag har besluttet at etablere et klimapartnerskab på forsvarsområdet, mener Dansk Industri. Erhvervslivet er klar med viden og teknologi, som kan udvikle et forsvar, der er gearet til fremtidens udfordringer, og som bidrager til den grønne omstilling, lyder det fra DI.

Regeringen har i dag lanceret et 14. klimapartnerskab, som kommer til at omfatte forsvaret. Klimapartnerskabet kommer både til at trække på forslagene fra de eksisterende klimapartnerskaber, og koble de civile teknologier med forsvarsindustrien, så der kan skabes operative grønne løsninger i militæret.

- Det har vist sig at være en stor succes at inddrage erhvervslivet tæt i løsningen af klimaudfordringen. Virksomhederne har mange gode ideer og innovative løsninger, som er kommet i spil i det forløbne år, siger Joachim Finkielman, direktør for Forsvars- og Aerospaceindustrien under DI.

Forsvaret er ikke bare krudt og kugler. Det er en uddannelsesinstitution, et transportselskab, en logistikoperatør, en bygningsadministrator, en jordbesidder, et vedligeholdelsesværksted, en hotelvirksomhed og en kursusvirksomhed. Mængden af køretøjer, skibe og fly er markant, og der er flere tusinde ansatte.

-Forsvaret kan bidrage til den generelle grønne omstilling. Men det har også behov for løsninger, der kan mindske afhængigheden af forsyninger med videre i forbindelse med operationer. Det er naturligt, at erhvervslivet bliver inddraget bredt i at finde løsninger på disse behov, og det vil skabe nye partnerskaber på tværs af forsvarsindustrien og grønne danske teknologivirksomheder, siger Joachim Finkielman.

De 13 klimapartnerskaber præsenterede tidligt i 2020 flere hundrede forslag til, hvordan erhvervslivet kan reducere udledningen af drivhusgasser. En pæn del af forslagene er siden indgået i politiske aftaler. Det er et godt eksempel på, hvordan det offentlige og private kan arbejde sammen om at løse store udfordringer.

- Erhvervslivet er parat til at bidrage til arbejdet. Jeg er overbevist om, at vi kan være med til at flytte udviklingen, så forsvaret kan blive en større del af den grønne omstilling. Vi kan også være med til at inspirere forsvaret i andre lande og dermed skabe eksportmuligheder for danske virksomheder, siger Joachim Finkielman.

Klimaforandringerne påvirker ikke kun mennesker, natur og miljø. Det er også en strategisk udfordring. Derfor bør den grønne omstilling naturligvis også omfatte forsvarsområdet. Og der er ingen tvivl om, at det i fremtiden bliver et stort emne i NATO.

- Det er vigtigt, at forsvaret kan opretholde sin operative evne. Ved at involvere industrien kan man finde innovative løsninger, som bidrager til den grønne omstilling og som forbedrer soldaternes evne til at overleve og virke på kamppladsen, Joachim Finkielman.

Klimapartnerskabet for forsvaret får sekretariat hos Dansk Industri.

Yderligere oplysninger fås hos Joachim Finkielman, tlf. 6187 1540, jofi@di.dk, eller presserådgiver Bo Hjuler, tlf. 2328 4912

Joachim Finkielman

Joachim Finkielman

Forsvars- og Sikkerhedspolitisk chef

  • Direkte +45 3377 3673
  • Mobil +45 6187 1540
  • E-mail jofi@di.dk

Relateret indhold