23.05.23 DI Pressemeddelelse

DI går imod forslag om at begrænse appel ved domstolene

- Vi er imod forslaget om at hæve beløbsgrænsen for at appellere sager fra byretten. Det strider mod afgørende principper i vores retssystem og vil ikke være til gavn for erhvervslivet, herunder særlig vores små- og mellemstore virksomheder, siger vicedirektør og chef for erhvervsjura Kim Haggren, der er erhvervslivets eneste medlem af Rørdam-udvalget.

Retten til at appellere en dom er afgørende for at sikre en retfærdig og pålidelig retsproces, mener DI. Ved at hæve beløbsgrænsen vil mange berettigede sager blive afskåret fra at blive appelleret til landsretten.

- Vi anerkender behovet for at forbedre effektiviteten og reducere ventetiderne i domstolene, men det bør ikke ske på bekostning af fundamentale retssikkerhed principper. Vi er åbne for konstruktive forslag til at tackle dette problem som vi også har adresseret i udvalgets arbejde, men at fjerne muligheden for anke i sager under 50.000 kroner er ikke den rette vej at gå.

- To-instansprincippet er en hjørnesten i vores retssystem, og det er afgørende, at den forbliver intakt og beskytter alle borgere og virksomheder i Danmark, siger Kim Haggren.

Følg os på:

    

Relateret indhold