DI Mener:

Grønt iværksætteri

Innovation er helt afgørende i den grønne omstilling – og når vi skal leve op til Danmarks og EU’s klimamål. Derfor skal vi skabe endnu bedre rammer for iværksættere, der kan være med til at finde og udvikle fremtidens grønne løsninger.

Grønne offentlige indkøb

  • DI arbejder for at styrke den grønne omstilling gennem offentlig-privat samarbejde.
  • denne side finder du DI’s politiske udspil og regeringens strategi for grønne offentlige indkøb. Du kan også få gode eksempler og inspiration fra vores cases og webinarer med KL, samt en praktisk guide til at sætte skub på de grønne indkøb.

Fra forskning til grøn forretning

  • Danmark har et stor uforløst potentiale, når det handler om at skabe forretning ud af al den gode forskning, som landets forskningsinstitutioner tilvejebringer. Universiteterne skal i højere grad orientere sig mod, at deres forskning skal skabe kommerciel værdi. Iværksættere, virksomheder og forskningsinstitutionerne skal rykke tættere på hinanden, så teknologioverførslen til virksomhederne kan blive mere smidig. Det vil samtidig skabe bedre forudsætning for, at nye grønne teknologier ser dagens
  • DI foreslår derfor, at der etableres ét centralt tech-trans kontor. Dermed vil det blive nemmere at overføre viden fra universiteter og andre forskningsinstitutioner til iværksættere.
  • Læs forslaget i dets fulde længde i DI’s seneste iværksætterudspil: En ny iværksætterstrategi for Danmark

Iværksætterne spiller afgørende rolle i den grønne omstilling

For at nå Danmarks mål om at blive klimaneutralt i 2045 har vi brug for, at alle virksomheder kommer med om bord og bidrager. Ellers når vi det ikke.

Det er især blandt iværksætterne, der bliver igangsat nye idéer og banebrydende teknologiske løsninger, der kan hjælpe Danmark til at nå målet. Det kræver, at mange politiske målsætninger bliver omsat til handling, siger Anne Højer Simonsen, vicedirektør i DI og Sine Linderstrøm, teamleder i DI SMV og Iværksætteri og Rikke Hougaard Zeberg, direktør i DI Digital,.

Læs hele indlægget her (DI chefer: Iværksættere spiller afgørende rolle i den grønne omstilling - DI (danskindustri.dk)

Fra venstre: Rikke Hougaard Zeberg, direktør i DI Digital, Anne Højer Simonsen, vicedirektør i DI og Sine Linderstrøm, teamleder i DI SMV og Iværksætteri.

Foto: Techseavy Media