DI Mener:

Vand og Klimatilpasning

Danmark har en styrkeposition inden for vandteknologi. Der er brug for bedre rammevilkår, så Danmark fortsat kan være blandt de førende lande inden for vandteknologi.

DI har sammen med en række partnere i 2015 opstillet en ”Vandvision” om at fordoble eksporten af dansk vandteknologi inden 2025 og derigennem skabe op mod 4.000 danske arbejdspladser.

I dag eksporterer branchen for næsten 20 mia. kr. og beskæftiger ca. 18.000 medarbejdere på omkring 350 virksomheder.

Adgang til vand er vital for at kunne forebygge globale økonomiske, politiske og menneskelige kriser – ligesom rent og sikkert vand er forudsætningen for at skabe fremskridt og vækst for mennesker og erhvervsliv. Dette kommer blandt andet til udtryk i FN’s Verdensmål nr. 6 om rent vand og sanitet.

Danmark har en styrkeposition i at levere intelligente og effektive vandløsninger. Vi har førende teknologiproducenter, rådgivere og entreprenører på vandområdet - men konkurrencen er hård. Vi skal derfor blive endnu bedre til at udvikle og sælge vores viden og teknologi, hvis vi fortsat skal være blandt de førende lande inden for vandteknologi.

Vandteknologi gør hverdagen nemmere

Vandteknologi er for eksempel pumper, ventiler, styringer, målere, sensorer, filtre og membraner.

Det er den teknologi, der får vores grundvand til at flyde i vandhanerne, og som renser vores spildevand, så det trygt kan udledes i vandmiljøet. Det er den teknologi, som anvendes i store klimatilpasningsprojekter på tværs af landet, der skal sikre Danmarks tilpasning til mere ekstremt vejr. Og det er teknologi, som alle danske borgere bruger hver eneste dag, og som vi eksporterer i stor stil.

Derfor skal den danske vandsektor have endnu bedre rammevilkår. Lovgivning og administration på området skal være gennemsigtig og give de bedste betingelser for virksomhederne, såvel de vandforbrugende industrier som teknologileverandørerne.

Klimapartnerskabet Affald, Vand og Cirkulær Økonomi pegede i foråret 2020 på to centrale indsatser på vandområdet: En energi- og klimaneutral vandsektor i 2030.

Etablering af en samlende motor for dansk vandteknologi, så der skabes større nationale muskler, større overblik, bedre muligheder for at implementere grønne løsninger og øget eksport.

DI støtter disse anbefalinger. Arbejdet i klimapartnerskabet blev fulgt op i juni 2020 med den poliske aftale om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Her er målsætningen en energi- og klimaneutra vandsektor.

Danske virksomheder har løsningerne

Løsninger til klimatilpasning og håndtering af spildevand udgør en vigtig eksportsektor, og DI mener, at Danmark bør gå ambitiøst efter store markedsandele. Danske virksomheder har unikke kompetencer og løsninger, der matcher mange af de globale problemstillinger, der eksisterer indenfor vandområdet.

DI arbejder for at fremme innovation og eksport af vandteknologi. Der er især vigtigt at have fokus på tre områder: Udvikling af vandteknologi, international regulering (direktiver m.m.) og eksportfremme.

Derudover arbejder vi for at fremme en effektiv vand- og spildevandsforsyning med høj forsyningssikkerhed, kvalitet og en kostægte prissætning. Forretningsudvikling, risikostyring og effektivisering skal ske med skyldig hensyn til forvaltning af forbrugernes omkostninger og i samarbejde med aktører i sektorerne om fortsat teknisk og kommerciel udvikling.

Det er også vigtigt at målrette klimatilpasningen af infrastrukturen. Klimaændringer er en udfordring i Danmark såvel som i andre lande. I Danmark er udfordringen bl.a. mere og kraftigere regn og stigning af havvand- og grundvand. Det udfordrer vores byer, produktionsvilkår og infrastruktur. Derfor skal der fortsat være fokus på at udvikle og investere i kosteffektive klimatilpasningsløsninger, der bl.a. forebygger oversvømmelser.

Revideret vandsektorlov

Der er i november 2018 indgået en bred aftale om justering af vandsektorens regulering. En aftale der balancerer effektivitet, forsyningssikkerhed og miljø- og sundhedsmål. DI mener, det er en fremsynet aftale, der skaber rammerne om en innovativ og effektiv vandforsyningssektor i Danmark. Det er vigtigt, at der skabes mulighed for afprøvning og demonstration af ny teknologi i de danske forsyninger, hvis vi også fremadrettet skal være førende på vandteknologi.

Karin Klitgaard

Karin Klitgaard

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3695
  • Mobil +45 2565 0241
  • E-mail kakl@di.dk