18.02.21 Miljø, energi og klima Nyheder

Historisk mulighed for dansk eksport – EU’s genopretningsfond

Sidste år opnåede EU’s stats-og regeringschefer enighed om en genopretningsfond på 5.600 milliarder kroner. Formålet med fonden er at hjælpe EU-landene på fode igen ovenpå COVID-19 krisen.

Danmark og de øvrige medlemslande skal senest den 30. april 2021 præsentere deres planer for fondsmidlerne til Europa-Kommissionen.Udrulningen af genopretningsfonden skaber nye store muligheder for dansk eksport. Midlerne skal øremærkes projekter og investeringer inden for blandt andet grøn omstilling og digitalisering – to områder, hvor dansk erhvervsliv har en styrkeposition. Mere konkret skal mindst 37 pct. af fondens midler gå til grønne og bæredygtige investeringer, mens 20 pct. skal igangsætte projekter inden for digitalisering.

De grønne investeringer kan for eksempel være projekter inden for energirenovering, udbygning med vedvarende energi og effektivisering af forsyningsnettene, herunder inden for vand, et område hvor medlemmer af DI Vand er særligt aktive. For mere information om vandsektorens muligheder i genopretningsfonden kontakt Mads Helleberg Dorff chef for DI Vand på mahd@di.dk.

Hvordan får din virksomhed en bid af kagen?

Landenes genopretningsplaner vurderes og godkendes af Kommissionen og øvrige medlemslande inden for maksimalt tre måneder. Fra maj 2021 kan danske virksomheder tilmelde sig konkrete eksportfremmende aktiviteter inden for de forskellige sektorer. Derudover bliver der i 1. kvartal udarbejdet konkrete sektoranalyser inden for blandet andet områderne: Energi, Energieffektivitet og Vand/forsyning.

Svend-Erik Jepsen

Svend-Erik Jepsen

Fagleder, Vand og Klimatilpasning

  • Direkte +45 3377 3685
  • Mobil +45 2949 4407
  • E-mail sej@di.dk

Relateret indhold