08.11.22 Miljø, energi og klima Nyheder

EU reviderer spildevandsreglerne til gavn for vandmiljøet i hele EU og det giver danske teknologiproducenter store eksportmuligheder

Nyt og bredere mål skal bedre sundhed for mennesker såvel som miljø, mere robust infrastruktur og nu også energiproduktion og reduktion af klimapåvirkning. Dette blev fremlagt onsdag den 26. oktober i EU-Kommissionens forslag til revision af det såkaldte Byspildevandsdirektiv.

Forslagene til revisionen glæder overordnet Dansk Industri (DI), som i samarbejde med den danske vandbranche og Miljøministeriet længe har arbejdet for en inklusion af energi og klimamålsætninger i direktivet.

- Der kommer krav i det reviderede direktiv om, at renseanlæggene skal gennemføre energiaudits og blive energineutrale, og der er krav til drivhusgasreduktioner. Det viser, at når vi arbejder sammen i branchen og ministeriet, så kan vi med et langt sejt træk påvirke Kommissionen i en mere bæredygtig og klimamæssig retning - der også vil give danske teknologiproducenter en stor eksportmulighed, udtaler Karin Klitgaard, underdirektør i DI. 

Forslaget stiller krav til rensning af regnvand og yderligere foreslås der rensning af udløb fra store renseanlæg for medicinalrester og miljøfarlige stoffer, som vil skabe udgifter, da det ifølge Karin Klitgaard vil medføre både udvikling og installation af helt nye processer på mange anlæg.

Dog forholder DI sig kritisk til forslagets tidshorisont for at opnå energineutralitet, som godt kan strammes. Desuden virker forslaget til, hvordan det sikres at de øgede udgifter, som forslaget også vil medføre, vil blive opkrævet gennem producentansvar for medicin og kosmetikprodukter ikke administrerbare, og den del af forslaget ønsker DI ændret.

Svend-Erik Jepsen

Svend-Erik Jepsen

Fagleder, Vand og Klimatilpasning

  • Direkte +45 3377 3685
  • Mobil +45 2949 4407
  • E-mail sej@di.dk

Relateret indhold