03.01.24 Miljø, energi og klima Nyheder

Seminar: Forstå forslaget til ny PFAS-regulering og dets påvirkning af industrien

Den 27. februar inviterer Teknologisk Videndeling ATV-SEMAPP til et seminar, der kaster lys over forslaget til ny PFAS-regulering og konsekvenserne for industrien, samt hvordan man kan finde sikre og effektive alternativer.

Med den offentlige opmærksomhed omkring PFAS, er det vigtigt for virksomheder at forstå de potentielle konsekvenser ved den kommende regulering og begynde at arbejde hen imod sikrere alternativer til PFAS-stoffer. Derfor inviterer Teknologisk Videndeling ATV-SEMAPP d. 27. februar til et endags seminar på DTU, Danmarks Tekniske Universitet, hvor der sættes fokus på den kommende regulering af PFAS-stoffer og disses betydning for industrien.

ATV har samlet eksperter fra både de regulerende myndigheder og industrien, og de vil adressere de udfordringer, der er for virksomhederne i tilpasningen til en PFAS-fri produktion og belyse innovative tilgange til at identificere alternativer til fluoropolymerer. Blandt andre vil Helle Westphal, fagleder for kemi i Dansk Industri, give en status på de fremsatte restriktionsforslag, og hvilke muligheder hun ser for industrien i det nuværende politiske miljø.

Programmet for dagen er delt op i to: den første del vil fokusere på det igangværende arbejde med en generel regulering af PFAS-stoffer, og hvilke konsekvenser det vil få for industrien. Den anden del vil gå i dybden med, hvordan man finder alternativer samt præsentere nogle konkrete cases fra industrien.

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her. Der er rabat på tilmeldingsgebyret for medlemmer af DI, der er ”promoting partner”.

Helle Westphal

Helle Westphal

Fagleder

  • Direkte +45 3377 3259
  • Mobil +45 2688 2052
  • E-mail hewe@di.dk

Relateret indhold