05.02.24 Miljø, energi og klima Nyheder

EU har vedtaget en ny ambitiøs retning for rensning af spildevand i Europa

EU har netop opnået enighed om et nyt byspildevandsdirektiv. DI er overordnet meget begejstrede over den nye og ambitiøse retning, som direktivet sætter for spildevandssektoren.

DI er i særdeleshed tilfredse med, at spildevandssektoren på europæisk plan nu kobles til dagsordenen om energieffektivitet, klimagasser og klimaneutralitet. Konkret indeholder det reviderede direktiv bl.a. en målsætning om energineutrale renseanlæg i 2045, noget som DI længe har kæmpet for på den europæiske dagsorden. Direktivet skaber dermed en unik mulighed for at løfte den danske vandteknologieksport på det europæiske marked.

Fokus på miljøfarlige stoffer i spildevandet

Derudover er det positivt, at der nu sættes fokus på at fjerne de miljøfarlige stoffer i spildevandet i det fjerde rensetrin. DI er dog betænkelige ved selve udformningen og betalingsmodellen af det kommende miljøansvar på dette punkt. Særligt angår betænkeligheden, hvorvidt udformningen af betalingsmodellen kan give de nødvendige incitamenter til at producere mindre miljøskadelige produkter, hvilket ellers er grundtanken i indførelsen af det nye udvidede producentansvar for spildevand, samt om det reelt blot bliver en meget bureaukratisk metode til opkrævning af finansieringen.

DI ser dog overordnet vedtagelsen af det reviderede byspildevandsdirektiv som en fremragende dag for vandmiljøet i Europa.

Svend-Erik Jepsen

Svend-Erik Jepsen

Fagleder, Vand og Klimatilpasning

  • Direkte +45 3377 3685
  • Mobil +45 2949 4407
  • E-mail sej@di.dk

Relateret indhold