Vi rådgiver dig

Afspadsering af overarbejde

Afspadsering er frihed, som medarbejderen får som kompensation for f.eks. at have arbejdet over. Både overenskomstdækkede og ikke-overenskomstdækkede medarbejdere kan have krav på afspadsering af overarbejde. Det afhænger af overenskomsten og den enkelte aftale.

Afspadsering af overarbejde

Har en medarbejder udført overarbejde, er det enten inkluderet i lønnen, eller medarbejderen skal honoreres for overarbejdet, f.eks. kan medarbejderne afspadsere overarbejdet.

Både overenskomstdækkede og ikke-overenskomstdækkede medarbejdere kan have krav på afspadsering af overarbejde. Det afhænger af overenskomsten og den enkelte aftale.

En lang række overenskomster har regler for afspadsering. Reglerne kan også fremgå af individuelle aftaler, ansættelseskontrakter, lokalaftaler og lignende.

Aspadserering på Industriens Overenskomst

Medarbejdere dækket af Industriens Overenskomst har krav på afspadsering, hvis de har udført bestemte former for overarbejde. Hvis en medarbejder f.eks. udfører over 8 timers overarbejde over en 4 ugers periode, skal medarbejderen have afspadsering. Hvis overarbejde afspadseres på baggrund af systematisk overarbejde gælder særlige regler.

I bestemmer, hvornår medarbejderen skal afspadsere, og I skal sørge for at varsle afspadseringen med det varsel, som er fastsat i overenskomsten.

Industriens Funktionæroverenskomst og Fællesoverenskomsten

I kan aftale med medarbejdere, som er omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst eller Fællesoverenskomsten, at medarbejderen skal afspadsere sit overarbejde.

I kan også aftale, at selve overarbejdstillægget konverteres til frihed, så medarbejderne afspadserer overarbejdet i stedet for at få det udbetalt.

For medlemmer

I dybden med afspadsering

Få svar på, hvilke medarbejdere der har krav på afspadsering, hvilken betaling medarbejderne skal have, når de afspadserer, hvem der fastlægger, hvornår medarbejdere kan afspadsere overarbejdstimerne – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 01.02.22

Se også

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter