Arbejdsfordeling

Arbejdsfordeling er et værktøj, som en virksomhed kan benytte, når den i en midlertidig periode med arbejdsmangel ikke kan beskæftige medarbejderne i fuldt omfang.

Ved en arbejdsfordeling nedsættes arbejdstiden, så medarbejderne deler det arbejde, der er på virksomheden, og i den resterende tid er medarbejderne ledige. Dermed undgår virksomheden opsigelser.

Medarbejderne modtager sædvanlig løn, når de arbejder, og de medarbejdere, der er medlem af en A-kasse, modtager supplerende dagpenge, når de er ledige.

For at medarbejderne kan få supplerende dagpenge, skal arbejdsfordelingen indeholde en frigørelsesmulighed, således at medarbejderen kan sige op uden varsel for at tage andet arbejde på en anden virksomhed.

Virksomheden kan i princippet etablere arbejdsfordeling for alle typer af medarbejdere, uanset om de er omfattet af en overenskomst eller ej.

En arbejdsfordeling kan være fastsat i en kollektiv overenskomst eller ved anden kollektiv aftale om midlertidig nedsættelse af arbejdstiden.

Hvis medarbejderne er omfattet af en overenskomst, der indeholder bestemmelser om arbejdsfordeling, skal arbejdsfordelingen iværksættes efter disse bestemmelser.

Hvis medarbejderne ikke er omfattet af en overenskomst, der indeholder bestemmelser om arbejdsfordeling, skal der indgås en ”anden kollektiv aftale” mellem virksomheden og den gruppe medarbejdere, der skal deltage i arbejdsfordelingen.

Det er i princippet muligt at etablere en arbejdsfordeling for alle typer af medarbejdere, uanset om de er omfattet af en overenskomst eller ej.

Der er dog forbund, som er af den opfattelse, at blandt andet funktionærer omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst ikke kan deltage i en arbejdsfordeling. DI er ikke enige heri, men i praksis gør denne uenighed det meget svært at etablere arbejdsfordeling for funktionærer.

Fordeling af arbejdstid

En arbejdsfordeling kan etableres på flere forskellige måder:

  • Arbejdstiden skal være nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge.
  • Arbejdstiden skal være nedsat med enten 1 uges arbejde fulgt af 1 uges ledighed, 2 ugers arbejde/1 uges ledighed eller 2 ugers arbejde/2 ugers ledighed.

Det er som udgangspunkt muligt at aftale 13 ugers arbejdsfordeling i hver enkelt afdeling eller produktionsenhed. Der er dog mulighed for at forlænge denne periode under visse forudsætninger.

Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcenteret senest en uge, før den træder i kraft.

For medlemmer

I dybden med arbejdsfordeling

Få svar på, om virksomheden skal betale G-dage i forbindelse med en arbejdsfordeling, hvordan virksomheden aftaler arbejdsfordeling for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst og Fællesoverenskomsten – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 07.04.22

Se også

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter