Mærkedage og begravelse

Medarbejdere har i udgangspunktet ikke ret til at få fri for at tage til begravelse i arbejdstiden eller til at få løn under fraværet. Det kan være kutyme i mange virksomheder alligevel at give fri.

Der eksisterer ikke en generel ret for medarbejderne til at få fri til at gå til begravelse i arbejdstiden eller til at få løn under fraværet.

De fleste virksomheder giver dog medarbejderne lov til at holde fri for at deltage i begravelser.

Deltagelse i kollegas begravelse

I enkelte overenskomster har medarbejderne ret til at deltage i eksempelvis kollegaers begravelse, hvor virksomheden ikke kan modsætte sig en rimelig repræsentation.

Betaling

Virksomheden har ikke pligt til at betale for den tid, en medarbejder deltager i en begravelse, medmindre der lokalt er indgået en aftale herom.

Artikel opdateret den 01.01.21

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Er du fra en industrivirksomhed på Industriens Overenskomst?
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Er du fra en byggevirksomhed?
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Er du fra en transportvirksomhed?
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

Har du spørgsmål om funktionærer?
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Er du fra en service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed?
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter