14.04.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Tal bøvlet ned – og mulighederne op

”Nød lærer nøgen kvinde at spinde” er der et gammelt ordsprog, der siger. Det er et ordsprog, som på mange måder indrammer det at tilpasse os en ny meget anderledes situation, som den vi oplever lige nu, hvor Corona-virusen rammer hele verden

Siden mange blev sendt hjem for at arbejde hjemme, har alle medier flydt over med gode råd og advarsler mod alt det, der kan gå galt og sat fokus på alt det, der er svært eller i hvert fald sværere, når vi skifter fra at kunne mødes fysisk til alene at kunne mødes virtuelt. Vi foretager lineære sammenligninger med det, vi plejer og har svært ved at gøre os fri af vores sædvanlige rutiner og måder at gøre tingene på. Men er der da slet ikke noget godt ved det at arbejde hjemme?

Virtuelle møder – kommet for at blive?

At medarbejdere i mange virksomheder og store dele af den offentlige sektor arbejder hjemmefra, tvinger os til at kommunikere og være sammen med hinanden på en ny måde. Ikke ny i betydningen ny teknologi, men ny i betydningen, at vi nu rigtigt skal i gang med at anvende denne teknologi. 

Mange af os tester nye platforme for kommunikation, og det går op for os, at der er mange løsninger, der kan dække vores behov. Det gælder lige fra blot at holde et en-til-en møde til at holde medarbejdermøder for hele organisationen, afholde uddannelser eller konferencer. Teknologien er der. 

Alt dette er en gylden mulighed for at lære nyt, selvom det er påtvunget af omstændighederne. Det handler ikke kun om at klare sig igennem til krisen er overstået. Det handler om, hvorvidt vi kan anvende de nye kompetencer, vi tillærer os nu, også efter krisen. Der er ingen tvivl om, at vi, i en tid hvor vi også skal se på bæredygtighed, med fordel kan anvende de virtuelle mødeformer, da vi sparer transport og rejseomkostninger og derfor efterlader et positivt klimaaftryk. Men selvom vi godt kan forstå det rigtige i at mødes virtuelt, så styres vi stadig af vores vaner om interaktion, der er stærke og indgroede.

Lederskab i en Corona-tid

At ændre disse stærke indgroede vaner er en ledelsesopgave. Det er lederens opgave at fjerne opmærksomheden fra det, som ikke er så godt som før og i stedet sætte fokus på det, der er positivt og som vi kan lære af.

Det er med andre ord en ledelsesopgave at tale bøvlet ned – og tale mulighederne op. 

Hvis ikke man som leder kan skabe eller bevare troen på fremtiden og sætte en anden retning også nu, hvor det må ske på afstand – hvem skal så?

Sæt fokus på at blive dygtige til det virtuelle samvær, for det er kommet for at blive. Selvom vi igen en dag både må mødes og gå på arbejde, vil mange af os have haft mulighed for at tilegne os både kompetencer og fortrolighed med at arbejde i det virtuelle rum, og vil måske ikke på samme måde som tidligere vælge dette fra. 

Som leder kan du støtte denne læringsproces ved at sætte fokus på netop at skabe læring. Den amerikanske forsker David Kolb har udviklet en læringscirkel (Kolbs Læringscirkel), der hjælper med at sætte fokus på læring i det, vi gør. De fire faser er:

  

I fase 1 iagttager vi, hvad det er, der sker: Vi deltager i onlinemøder eller arrangerer dem selv.

I fase 2 reflekterer vi over det oplevede: Hvad synes vi er godt og hvad kan blive bedre i forhold til online-møder? Er der måder, vi kan gøre oplevelsen af at mødes på denne måde bedre? Kan vi selv blive bedre til at mestre teknologien? Hvilken platform af de mange mulige fungerer bedst for mig/vores behov?

I fase 3 tager vi på baggrund af en konkret vurdering beslutning om, hvad vi vil gøre: Hvordan tilrettelægger vi de bedste onlinemøder og skaber tilstrækkelige sociale relationer og nærhed også i det virtuelle rum?

I fase 4 eksperimenterer vi: Vi prøver det af, som vi har besluttet os for, og iagttager hvordan det går – og på denne måde starter cirklen forfra i en ny læringscirkel, hvorved vi bliver klogere og kan forfine det, vi gør gennem nye indlejrede kompetencer.

Det er en vigtig ledelsesopgave at skabe både individuel og organisatorisk læring. Som leder kan du med hjælp fra Kolb’s Læringscirkel understøtte dine medarbejderes læring, og på denne måde sikre, at I holder fokus på muligheden for at lære noget nyt i stedet for at forfalde til at brokke jer over det, som er træls.

”Tal bøvlet ned og mulighederne op” – det giver energi at lære nyt – især, hvis det kan bruges og være med til at gøre dagligdagen lettere – også på langt sigt.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter