Sygdom ved graviditet, barsel og forældreorlov

Hvis en medarbejder bliver syg under sin graviditet, har hun ret til løn som ved almindelig sygdom.

Graviditetsbetinget sygdom

Hvis medarbejderen bliver syg under graviditeten, kan graviditetsorloven i visse tilfælde begynde mere end 4 uger inden fødslen. Det kræver dog, at der er tale om en graviditetsbetinget sygdom.
 

Løn under sygdom

Hvis en medarbejder bliver syg under sin graviditet, kan hun have ret til løn, syge- eller barselsdagpenge.

Virksomheder kan få sygedagpenge- eller dagpengerefusion

Ved graviditetsbetinget sygdom har medarbejderen ret til barselsdagpenge fra første fraværsdag og ikke sygedagpenge. Det er derfor væsentligt for virksomheden at få oplyst, om sygdommen er graviditetsrelateret, eller om der er tale om almindelig sygdom. Det har nemlig betydning for, om virksomheden har ret til refusion fra første sygedag.

Virksomheden kan få sygedagpengerefusion efter 30 dage, hvis der er tale om almindelig sygdom, mens virksomheden kan få barselsdagpengerefusion fra første fraværsdagsygedag, hvis sygdommen er graviditetsbetinget.

Skabeloner

Skabelon til fraværsdokumentation

Hent
For medlemmer

I dybden med sygdom ved graviditet, barsel og forældreorlov

Få svar på, hvornår der er tale om graviditetsrelateret sygdom, hvordan virksomheden håndterer graviditetsbetinget sygdom, hvad der sker, hvis moderen bliver syg under orloven, og om virksomheden har forpligtigelser, når en medarbejder er i fertilitetsbehandling.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 01.01.21

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Er du fra en industrivirksomhed på Industriens Overenskomst?
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Er du fra en byggevirksomhed?
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Er du fra en transportvirksomhed?
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

Har du spørgsmål om funktionærer?
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Er du fra en service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed?
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter