Free Sales Certificate

Virksomheder bliver ind imellem mødt med krav om et Free Sales Certificate. Det kan laves på virksomhedens eget brevpapir eller udstedes af en myndighed.

Ansvarlige myndigheder

Det er Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen, som udsteder Free Sales Certificates. Hvilken en af myndighederne som er ansvarlig afhænger af produktet. I de tilfælde hvor myndighederne ikke kan udstede Free Sales Certificate, kan DI's Certifikatservice hjælpe med påtegning eller erklæring.

Certifikatservice hjælper med påtegninger/erklæringer ved krav om Free Sales Certificates

Miljøstyrelsen udsteder ikke Free Sales Certificates for produkter, som ikke kræver EU-godkendelse. De  udsteder kun eksportcertifikater til pesticider og biocider, der er godkendt til markedsføring i Danmark. Hvis man som virksomhed enten ønsker at eksportere kosmetiske produkter og kemiske blandinger eller pesticider og biocider, der ikke er godkendt til markedsføring i Danmark, kan Dansk Industri/Certifikatservice hjælpe med en erklæring/påtegning. Her kan man enten lave en erklæring på eget brevpapir, som bliver påtegnet af Certifikatservice, eller man kan bede om, at vi skriver en erklæring på vores DI brevpapir. Miljøstyrelsen har udfærdiget statement letter hvor de skriver, at DI er bemyndiget til dette, som kan medsendes Free Sales Certifikatet.

Miljøstyrelsens information om Free Sales Certifikater

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt produktet kræver godkendelse, kan man kontakte Miljøstyrelsen og få afklaret, om produktet er omfattet af et godkendelseskrav.

Mette Rømer Dahl

Mette Rømer Dahl

Chamber of Commerce Specialist

  • Direkte +45 3377 4849
  • Mobil +45 2120 9560
  • E-mail mrd@di.dk
Merethe Malec

Merethe Malec

Chamber of Commerce Specialist

  • Direkte +45 3377 3570
  • Mobil +45 5213 2376
  • E-mail mema@di.dk
Kirsten Hornshøj Tiedemann

Kirsten Hornshøj Tiedemann

Chamber of Commerce Specialist

  • Direkte +45 3377 3712
  • Mobil +45 3068 4909
  • E-mail kiht@di.dk
Gitte Holm

Gitte Holm

Chamber of Commerce Specialist

Relateret