Vi rådgiver dig

NewRetex: Sortering og genanvendelse af tekstiler

I 2020 blev NewRetex A/S etableret med et mål om at skabe en økonomisk og miljømæssig bæredygtig forretning baseret på sortering og genanvendelse af tekstiler.

I juli 2023 skal kommunerne sikre indsamling af tekstilaffald fra husholdninger i hele landet. Det betyder, at borgere skal til at skelne mellem, hvad der kan genbruges, og hvad der er for slidt eller hullet til genbrug og derfor skal sorteres som tekstilaffald. Det der kan genbruges, kan som nu indleveres hos NGO’er, sælges på nettet eller afleveres i byttehjørner på genbrugspladser. Det, der er tekstilaffald, skal i tekstilaffaldsposen/spanden og derefter videre til eftersortering og genanvendelse i stedet for som i dag at brændes.

I Danmark er vi gået foran tidsplanen i EU. Alle EU lande skal sortere tekstilaffald inden 2025. Det er valgt politisk for at fremme udvikling af sorterings- og genanvendelsesfaciliteter i Danmark. Så vi er klar til både at håndtere dansk og EU tekstilaffald og på den måde skabe nye forretningsmuligheder i genanvendelsessektoren. Det har NewRetex A/S set muligheder i.

NewRetex har udviklet en prototypelinje til automatisk sortering af affaldstekstiler. Prototypelinjen er udviklet i samarbejde med automationshuset NTO A/S og det mekaniske byggefirma Ferrum Robotics, finansieret af Danish Eco-innovation program.

Automatisk sortering af affaldstekstiler

Det er afgørende for genanvendelsen af tekstiler, at det eftersorteres i forskellige materialer – tekstiler består af mange ting, og forskellige materialer og blandinger kræver forskellige genanvendelsesteknologier.

Den proces NewRetex har opbygget er delt i tre trin. Først indleverer kunderne affaldstekstilerne til NewRetex, som foretager en visuel inspektion for at evaluere sammensætningen og tilstanden af materialet. Derefter udpakkes affaldstekstilerne, og våde og beskidte tekstiler sorteres fra manuelt. Det kan ikke genanvendes.  

I tredje step scannes materialet af en NIR-Sensor, som ved hjælp af kunstig intelligens identificerer tekstilets materialekomposition og farve. Hvert eneste skannede tekstil tælles op og gemmes i NewRetex’s database. I den proces kan der identificeres 29 forskellige materialefraktioner og 31 prædefinerede farver. Efter at have passeret sensorerne fortsætter tekstilerne ned ad transportøren og sorteres af robotter, som placerer tekstilerne i en ud af 10 fraktioner.

Så finmasket en sortering er nødvendig for at sikre god genanvendelse – og vil være meget tidskrævende, hvis den skulle gøres manuelt.

Genanvendelse gennem partnerskaber

De sorterede tekstiler presses og sendes til samarbejdspartnere, som genanvender materialerne på forskellig vis. Genanvendelsesmulighederne afhænger af materialetyperne i tekstilet, tekstiltype (strik, væv, garntype), tilstedeværelsen af accessoires (knapper, lynlåse m.m.) samt hvor slidt tekstilet er. Der skelnes mellem tre forskellige former for tekstilgenanvendelse.

Tekstilerne kan for det første genanvendes mekanisk. De genanvendte fibre har dog ofte ved mekanisk genanvendelse en lavere fiberlængde end jomfru-fibre, hvorfor de skal blandes med jomfru- eller kemisk genanvendte fibre for, at der kan spindes nyt garn i høj kvalitet. For det andet kan tekstilerne kemisk genanvendes. Her kan fibrene regenereres, så de ikke behøves at blive blandet med jomfru-fibre, før de spindes til nyt garn. Denne proces er dog markant mere ressourcekrævende, både økonomisk og energimæssigt. Hvis fibrene hverken kan mekanisk eller kemisk genanvendes, downcycles de til non-woven produkter, såsom isoleringsmateriale. Der vil være tekstiler, der enten er våde, meget beskidte eller sammensat, så de ikke kan udsorteres til genanvendelse og derfor brændes. I dag ligger NewRetex omkring en genanvendelsesprocent på 70%, alt efter hvilken stand tekstilerne modtages i.

I valget af genanvendelsespartnere prioriteres mekanisk fibergenanvendelse højest, dernæst kemisk genanvendelse. Laveste prioritering er downcycling, der kun anvendes, hvis andet ikke er muligt.

Fremtidig mulighed for opskalering

Den nuværende prototypesorteringslinje har en begrænset kapacitet, men den har givet NewRetex mulighed for at udvikle og teste de nødvendige sorteringsteknologier og dokumentationssystemer for pålideligt at sortere og garantere fuld sporbarhed af affaldstekstilerne. NewRetex står over for en stor opskalering for at imødekomme den store forventede materialestrøm i 2023. Det forventes, at der til september 2023 vil nås en kapacitet på 20.000 t/år.

Relateret indhold