Vi rådgiver dig

Textile Change - På vej mod en bæredygtig tekstilindustri

Textile Change er en dansk virksomhed, som blev grundlagt i 2020 af tre ingeniører. Deres mål er, at tekstiler skal produceres og genanvendes mere cirkulært. Ideen opstod i 2019, da de tre daværende ingeniørstuderende eksperimenterede med nye måder at genanvende tekstiler på.

Cirkulær model for tekstilbearbejdelse

På trods af at tekstil- og modeindustrien i dag står for op mod 10 pct. af den globale CO2-udledning er det begrænset, hvad der ind til nu er gjort for at adressere udledningerne. I dag genanvendes f.eks. mindre end 1% af materialerne til tøjproduktion af nyt tøj. Det er den problematik, som Textile Change forsøger at gøre op med gennem udvikling af ny og innovativ teknologi, der omdanner tekstilaffald til råmateriale, som dernæst kan genanvendes i ny fiberproduktion.

Teknologien bag Textile Change

Den traditionelle værdikæde for tekstilprodukter starter med råmateriale i form af naturfibre og syntetiske fibre lavet af fossile brændstoffer, som så garnspindes for at kunne bruges i tøjproduktionen. Dernæst markedsføres, sælges og forbruges produkterne, hvorefter de ender i f.eks. husholdningsaffald eller som blandet tekstilaffald, som forbrændes og i nogle lande deponeres på lossepladser. Det er denne lineære værdikæde, som Textile Change vil forsøge at gøre op med. De tager netop udgangspunkt i det blandede tekstilaffald, som de ved først en mekanisk og dernæst en kemisk bearbejdning, separerer på et polymer-molekylært niveau uden at nedbryde eller skade de polymerer, som tekstilfibrene består af. Disse polymerer kan dernæst fiberspindes til nye fibre, som så garnspinnes på ny og anvendes til produktion af nye tekstilprodukter. Sådan lukkes loopet.

Ambitiøse fremtidsplaner

Siden 2019 har Textile Change skabt stor opmærksomhed med deres nye teknologi til tekstilgenanvendelse. Det har ført til flere forskellige legater, der har hjulpet virksomheden i gang.

I 2021 blev Textile Change en del af Miljøministeriets nyoprettede tekstil-partnerskab, der har til formål at koordinere omstillingen til cirkulær økonomi mellem de forskellige aktører på tekstilområdet. Textile Change skal herigennem være med til at arbejde for at sikre et dansk forspring i genanvendelse af tekstiler, når EU begynder at udsortere tekstilaffald til genanvendelse fra 2025.

Næste step for Textile Change drejer sig om at få opskaleret teknologien. I foråret 2021 indsendte virksomheden deres første ud af foreløbig fire patentansøgninger. Samtidig har de startet udviklingen af det første pilotanlæg med en støtte på 2,8 mio. kr. fra MUDP-puljen og har efterfølgende modtaget endnu en MUDP-bevilling. Deres målsætning for de næste par år er at have et mindre kommercielt anlæg klar i 2023/2024 og derefter hurtigt at opskalere, så de kan bearbejde en tredjedel af Danmarks tekstilaffald i 2025. Hvis alt lykkes efter planen, er ambitionen dernæst at eksportere løsningen til det internationale marked.

Udfordringer ved produktet

Tekstiler er ikke bare tekstiler. Det er en meget kompleks fraktion, der består af mange naturlige og syntetiske materialer, tusindvis af forskellige farvestoffer og andre tilsætningsstoffer, overfladebehandlinger osv. Alt dette kan ”skubbe til” effekten af den opløsningsproces, som Textile Change benytter.

Den eneste måde at løse problemet ordentligt er at danne sig et grundigt overblik over fraktionen og dens indhold. Det er en udfordring, da der er så mange materialer at forholde sig til, og derfor tager det lang tid og mange laboratorieforsøg at opbygge et godt kendskab til, hvordan deres proces reagerer med mange forskellige

Fordele ved produktet

Klassisk mekanisk genanvendelse af tekstiler sker typisk ved at de opkradses til fibre, som spindes til garn. Teknologien har sin berettigelse, men har også klare begrænsninger, da fibrene forkortes og derfor forringer kvaliteten af slutproduktet.

Denne udfordring kan Textile Changes teknologi løse, da deres fremgangsmåde ikke kradser fibrene op, men derimod opløser dem til de molekylkæder (polymerer), som de er bygget af, filtrerer de opløste polymerer ud og genopbygger fibrene, så de igen bliver helt som nyproducerede fibre. På den måde løses problemet med de forkortede fibre.

Yderligere information

Læs mere om Textile Change her

Relateret indhold