Vi rådgiver dig

SolarLab: Etablering af et amerikansk datterselskab bringer SolarLab tættere på kunderne

En million bygninger skal gøres CO2-neutrale i New York, og det ser SolarLab, med rådgivning fra DI USA, et stort potentiale i. Med hjælp fra DI’s kontor i New York, og støtte fra EKFs Green Accelerator, er SolarLab for alvor i gang med at afsøge mulighederne, og har taget det store skridt med lokal tilstedeværelse på det amerikanske marked.

Økonomisk rygstød fra EKF Green Accelerator sætter turbo på SolarLabs aktiviteter i USA

Byggeindustrien er det største segment på det avancerede grønne energimarked på verdensplan, og efterhånden som efterspørgslen efter mere bæredygtige byggemuligheder stiger, er grønt byggeri blevet stadig mere rentabelt og ønskværdigt på globale markeder. Grønt byggeri forventes at være blandt de hurtigst voksende industrier på verdensplan, og væksten i den amerikanske grønne byggesektor er tydeligt stigende. I 2020 genererede den amerikanske grønne byggesektor cirka 94,5 milliarder dollars i omsætning og steg dermed sammenlignet med de foregående år. Dette skyldes blandt andet progressiv lovgivning både på føderalt-, stats- og by niveau. Progressiv lovgivning i byggesektoren, særligt i det nordøstlige USA, skaber voksende eksportmuligheder for flere danske virksomheder, inklusiv SolarLab.

Men hvordan tilgår man som en lille dansk virksomhed det amerikanske marked? SolarLab knækkede koden med hjælp fra EKFs Green Accelerator. EKF er et oplagt sted at starte, hvis man som dansk startup eller SMV vil have et finansielt rygstød til at understøtte sine eksportplaner.
I samarbejde med DI USA, fik SolarLab udformet en eksportplan og en ansøgning til EKF, og de fik tilmeld bevilling til en lang række eksportaktiviteter.

Amerikanske kunder kræver lokal tilstedeværelse

Foruden at assistere SolarLab om ansøgningen til EKF, spillede DI USA også en rolle i at implementere en vigtig aktivitet i CEO, Anders Smiths, eksportplan.

DI USA hjælper hvert år en lang række virksomheder med at etablere et amerikansk datterselskab, der understøtter en ’soft landing’ i USA, ved at hoste virksomhedernes adresser i New York City, indtil det rette setup er helt på plads. Som en del af SolarLabs eksportplan, bistod DI altså SolarLab med at etablere kontakt til den rigtige håndfuld af advokater, revisorer og en lokal bank. Derudover hoster DI til dagligt SolarLabs adresse, og håndterer derved virksomhedens post og bistår med administrativ sparring hvis nødvendigt. Som en del af aftalen med DI USA, har SolarLab også adgang til DI’s kontor faciliterer i New York, og kan benytte disse til møder, mindre events eller blot til at arbejde fra.

"Samarbejdet med DI i New York har givet os en kritisk platform, der både tilgodeser de lokale kunders forventninger og vores virksomheds behov for lokal forankring i form af kontorfaciliteter, kontakter og viden," siger Anders Smith, CEO i SolarLab.

SolarLab har fået sparket døren ind til mulige kunder

Med lokal tilstedeværelse har SolarLab skabt de ideelle rammebetingelser for sig selv, da dette har en stærk værdi overfor nye kunder i USA. 

Foruden etableringen af det amerikanske datterselskab, bistod DI USA også SolarLab i at sammensætte et mødeprogram i New York City med mulige kunder. Den lokale tilstedeværelse på markedet, har for Anders Smith haft, en stærk værdi i forhold til at udvise engagement til de mulige amerikanske kunder. En lokal tilstedeværelse gennem DI, opdateret markedsførings- og informationsmateriale og et udbygget netværk af potentielle kunder, har sikret SolarLab en blød landing i USA, og første delmål for SolarLab er nu at få det første lokale projekt i hus, som kan være en referenceramme for deres fortsatte aktiviteter i USA.

Om SolarLab

SolarLab fremstiller skræddersyede løsninger, der usynligt integrerer solceller i bygningen, hvilket kan gøre institutioner, boliger og kontorer næsten selvforsynende med elektricitet. Dette giver et ekstra stort potentiale i forhold til renovering af ejendomme, hvor solcellerne kan sættes på de eksisterende facader i forbindelse med energirenovering eller transformationer. Virksomheden producerer de skræddersyede solcellefacader i Danmark med komponenter fra europæiske underleverandører.

Virtuel repræsen-tation hos DI USA

DI USA kan hjælpe din virksomhed med at etablere et amerikansk datterselskab, der understøtter en ’soft landing’ i USA, ved at hoste en virksomhedsadresse for jer i New York City. Med det følger også:

  • Elektronisk videresendelse af indgående post
  • Opbevaring af amerikanske dokumenter og breve
  • Ad hoc assistance fra DI USA med administrative henvendelser
  • Adgang til DI USA’s netværk i USA inkl. advokater, revisorer, lønudbydere og skatteadvokater
  • Assistance ved oprettelse af bankkonto
  • Dedikeret telefonlinje og receptionistservice

Det hjalp DI USA med

  • Bistand til ansøgning om EKF Green Accelerator eksportfremmemidler
  • Virksomhedsetablering med kontorplads på DI's kontor i New York City
  • Mødeprogram med mulige kunder i New York City

EKF Green Accelerator

Det kan være dyrt og krævende at modne eksportprojekter og gøre dem til virkelighed, og sommetider har investorer og eksportører svært ved at finansiere de indledende faser fuldt ud. For at kunne understøtte kommende danske eksportprojekter er der derfor afsat 85 mio. kr. til den grønne projektmodningsordning EKF Green Accelerator. Tilskud gives både til enkeltvirksomheder og eksportalliancer mellem mindst to danske virksomheder, hvor projektet har til formål at fremme salg af afprøvede grønne teknologier til kunder i udlandet. Hvis du har planer om et grønt eksportprojekt, men er stødt på barrierer i forhold til at få det realiseret, så kan du nu søge tilskud til modning hos EKF Green Accelerator. Læs mere her.

Relateret indhold