Vi rådgiver dig Cases

Baby Dan: Digital markedsføring på eksportmarkeder skaber synlighed og produktdifferentiering

Dansk Industri er del af at implementere projektet Grøn Cirkulær Omstilling (GCO), der har til formål at hjælpe danske virksomher med at skabe internationalt udsyn. Som led i det afholdte DI USA sammen med Baby Dan et virtuelt event, der havde til formål at styrke fortællingen om virksomhedens cirkulære forretningsmodel.

Udfordring: Synlighed om Baby Dans grønne initiativer internationalt

I flere år har Baby Dan haft eksport og salg til USA, hvor de har haft stor succes med at få deres kvalitetsprodukter afsat. I 2021 stod virksomheden overfor at udvide deres direkte salgskanaler online og ville i den forbindelse gerne afprøve nye måder at italesætte produkternes og virksomhedens store cirkulære fokus. Formålet var at få et bredere publikum i tale og skabe opmærksomhed blandt store indkøbere i USA.

Baby Dan havde dog inden GCO-forløbet kun begrænset erfaring med at skabe virtuelle event, samt hvordan man overfor et amerikansk publikum kan italesætte en cirkulær fortælling. Det var netop denne udfordring, som arbejdet mellem DI USA og Baby Dan havde fokus på at løse.

Løsning: Virtuelt event om fremtidens produkter til børn

I oktober 2021 afholdte DI USA og Baby Dan et fælles event, med oplæg fra både Baby Dan selv, danske samarbejdspartnere og Cradle to Cradle Product Innovation Institute. Forud havde DI USA og Baby Dan udviklet et narrativ, der muliggjorde at virksomheden kunne fortælle om de værdiskabende initiativer, de har søsat, og hvorfor deres produkter dermed havde noget ekstra at byde på.

”Ideen med et virtuelt event virkede tiltalende, fordi det er skalerbart og forholdsvist nemt at tilpasse andre markeder. Vi så derfor muligheden for at bruge forløbet som basis for andre lignede events i fremtiden. Vi valgte et digitalt event specifikt rettet mod forbrugere og forhandlere i USA - og USA var en aktuel case, idet det er et marked, der stadig er relativt nyt for os som virksomhed. Det korte intensive forløb med kompetent støtte fra DI USA gav os mulighed for at indpasse forløbet i en travl hverdag uden at gå på kompromis med kvaliteten,” fortæller Marianne Pia Jensen, Product Development Lead, Baby Dan.

Se eventen her: Next Generation: Exploring Circularity in Children’s Products on Vimeo

Resultat: Replikerbare læringer som kan tages med til andre markeder

Baby Dan fik udviklet og afprøvet et stærkt virtuelt narrativ under det digitale event, som derved har givet virksomheden værktøjer og en praktisk forståelse til at afprøve konceptet i andre sammenhænge.

”Det digitale event har givet os både indsigt og praktisk erfaring. Under GCO-forløbet har vi brugt muligheden for at deltage i forskellige workshops, der gav os mere viden indenfor vores tema for det virtuelle event. DI USA fungerede som både tovholder og sparringspartner gennem forløbet, og vi oplevede en stor forståelse for Baby Dan, og hele vejen igennem blev vi mødt med en struktureret tilgang og en altid positiv energi. Den erfaring og konstruktive feedback vi har fået, tager vi med os videre, og vi har nu mod på at afprøve konceptet i nye sammenhænge,” siger Marianne Pia Jensen, Product Development Lead, Baby Dan.

Med mere end 100 tilmeldte til Baby Dans digitale event var det tydeligt, at virksomhedens fortælling vakte stor interesse og genklang blandt både amerikanske og danske stakeholdere. Selvom forløbet er afsluttet og eventen afholdt, så lever fortællingen videre på diverse online platforme med stor interesse.

BabyDan fik som en del af det landsdækkende program, Grøn Cirkulær Omstilling, rådgivning fra på DI USA. På billedet ses en af BabyDans prisvindende sikkerhedsgirte, der kombinerer sikkerhed med æstetik og bæredygtighed. Foto: BabyDan

Om Baby Dan

Om Baby Dan: Udvikler, producerer og sælger sikkerhedsudstyr til børn i alderen 0-3 år. Virksomheden har 70 år erfaring i branchen og Baby Dan beskæftiger lidt over 110 medarbejdere fordelt på kontorer og produktioner i Låsby, Skovlund og England. 

Læs mere om Baby Dan på deres hjemmeside.

Om Grøn Cirkulær Omstilling

Projektet Grøn Cirkulær Omstilling går på tværs af alle brancher og skal hjælpe over 450 danske virksomheder med at udvikle deres forretning i en mere bæredygtig og cirkulær retning. Projektet tilbyder hjælp med at udvikle en konkret plan for, hvordan deltagende virksomhed kan arbejde mere cirkulært, professionel branchekyndig konsulentstøtte og investeringsstøtte til indkøb af materiel og udstyr.

Læs mere om Grøn Cirkulær Omstilling her.

Om DI USA

Dansk Industri har siden 2007 været fysisk tilstedeværende i USA, og har i dag kontorer i New York og Washington D.C. Vores mission er at bidrage til at DI's medlemmer opnår succes i USA ved at assistere disse med etablering, strategisk forretningsudvikling og politisk interessevaretagelse.

Ved at være fysisk tilstedeværende i USA er Dansk Industri med til at sikre dansk erhvervslivs adgang til et stærkt netværk af beslutningstagere og partnere, og skabe mere synlighed om danske løsninger

Læs mere om DI USA her

Følg DI USA på LinkedIn

Relateret indhold