30.01.24 Vi rådgiver dig Nyheder

Nye skatteregler i Sverige

Har din danske virksomhed midlertidige opgaver i Sverige? Hvis ja, kan det betyde, at dine medarbejdere skal have et svensk samordningsnummer, og som noget nyt kræver det en rejse til personlig identitetskontrol på et svensk servicekontor.

Samordningsnummeret er et nummer, som beviser, at personen er registreret ved det svenske Skatteverket og kan betale svensk indkomstskat. Det vil for eksempel gøre sig gældende ved arbejdsudleje til en anden virksomhed, der er skattepligtig i Sverige, eller hvis din virksomhed har aktiviteter i Sverige, der udløser svensk skattepligt.

Gælder ikke kun svensk skat

Det er desværre langt fra kun i de tilfælde, hvor en medarbejder bliver skattepligtig i Sverige, at vedkommende skal ansøge om et svensk samordningsnummer.

Det kræves efterhånden i flere og flere sammenhænge i Sverige. For eksempel skal danske virksomheder, der udfører en midlertidig opgave i Sverige – uanset hvor kort den end måtte være – anmelde dette til det svenske RUT-register. Opfylder virksomheden denne lovpligt, vil den - i hvert fald i bygge- og anlægsbranchen - blive kontaktet af den svenske fagforening med det formål at tiltræde en svensk overenskomst. Alle de svenske entreprenører, der selv er dækket af en svensk overenskomst, skal også stille krav om svensk overenskomstdækning til deres underentreprenører.

Som direkte følge heraf skal virksomheden også tilmelde sig til FORA, den svenske arbejdsmarkedspension og -forsikring. FORA stiller fra februar 2024 krav om, at samtlige medarbejdere, der arbejder i Sverige - også kun midlertidigt - skal have et svensk samordningsnummer.
 
Et samordningsnummer kræves også, hvis en dansk virksomhed gerne vil have udstedt det svenske byggekort ID06 med en længere gyldighed end 25 dage. Uden svensk samordningsnummer kan en medarbejder kun få tre ID06-kort á 25 dages varighed på et kalenderår. I byggebranchen, hvor en tidsplan hurtigt kan ændre sig på grund af forsinkelser i projektet, eller på grund af dårligt vejr, er dette lidt af en showstopper.

Kræver en tur til Sverige

Hvis din medarbejder skal have tildelt et samordningsnummer, er det ikke længere nok at ansøge om det online hos den svenske skattemyndighed. Der er nu indført krav om et personligt fremmøde på et servicekontor. Personer, der i forvejen har et samordningsnummer får også et invitationsbrev til en tur forbi et servicekontor.

Har du brug for at få mere at vide om de forpligtelser, du som dansk virksomhed med midlertidige opgaver har i Sverige, kan du få god hjælp i DI's Sverigesvejledning og få personlig sparring med vores specialister. Se mere her: Medarbejdermobilitet - DI (danskindustri.dk)

Relateret indhold