13.02.24 Vi rådgiver dig Nyheder

Få hjælp til visum og andre regler i UK

Der er gået flere år siden Brexit blev en realitet. Alligevel er reglerne for medarbejdere, der skal rejse midlertidigt på en opgave i UK, stadig en udfordring. Få hjælp i Dansk Industris UK-landevejledninger.

Storbritannien er trådt ud af EU og er officielt blevet et tredjeland i lovmæssig henseende. Der er lavet en aftale mellem EU og UK, der blandt andet regulerer social sikring og gensidig adgang for tjenesteydelser. For virksomhederne er den praktiske udmøntning dog stadig en udfordring.

Derfor har vi lavet to minivejledninger, en der koncentrerer sig om visumreglerne og en, der dækker de resterende regler, der kommer i spil, når en virksomhed skal sende en medarbejder til UK på en midlertidig opgave.

Vejledning om Visumregler i UK

Især immigrationsreglerne volder problemer for langt de fleste virksomheder, der skal sende medarbejdere til UK i arbejdsøjemed:

 • Er der en undtagelse fra visumpligten? Hvilke betingelser skal man i så fald leve op til?
 • Hvis der skal søges et visum/en arbejdstilladelse, hvilken ordning er den rigtige?

Hvilken ordning man kan ansøge efter, afhænger blandt andet af opholdets længde og medarbejderens aktiviteter i Storbritannien. 

Miniguide for tjenesteydelser i UK

For at komme hele vejen rundt om en midlertidig opgave i Storbritannien, der indebærer en udstationering af medarbejdere, har vi lavet en miniguide, der skal give et overblik over de vigtigste krav og regler ved udsendelse til og midlertidige opgaver i UK. Da byggebranchen også i UK bliver underlagt nogle yderligere krav, er der et afsnit, der handler specifikt om dette.

UK-vejledningerne kommer ind på følgende emner:

 • Visum/arbejdstilladelse
 • Indrejse til UK
 • Social sikring
 • Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer
 • Arbejdsmiljø
 • Moms
 • Skat
 • Construction Industry Scheme (CIS)
 • Indførsel af varer
 • Sanktioner

UK-vejledningerne er en del af Abonnementet på Landevejeledninger, hvor du også har adgang til personlig og individuel sparring om reglerne ud fra den konkrete situation, din virksomhed er i. Læs mere om alle DI-landevejledninger og abonnementet her: Medarbejdermobilitet - DI (danskindustri.dk)

 

Relateret indhold