På billedet: Nalule Resty, elektrisk overmontør hos Kakira Sugar

11.04.24 Udviklingssamarbejde Cases

Sukkerfabrik i Uganda skruer op for ligestillingen mellem kønnene: ”Det blev en personlig mission for mig at give flere kvinder styrken til at påtage sig ledelsesroller”

Ugandas vigtigste sukkerproducent, Kakira Sugar, har sat ambitiøse mål for at fremme ligestilling og kvinders karrieremuligheder.

Kakira Sugar er Ugandas vigtigste sukkerproducent. Fabrikken er en afgørende arbejdsgiver i Jinja-regionen, hvor den beskæftiger over 12.000 personer.

For to år siden startede Susan Makata som ny HR-direktør. Siden da har virksomheden intensiveret sin indsats for at fremme  ligestilling og kvinders karrieremuligheder.

Virksomheden har fastsat et mål om, at kvinder skal udgøre 40% af arbejdsstyrken. Da Susan Makata startede to år siden, havde sukkerfabrikken 1.600 kvindelige ansatte, i dag er det tal 3.452 (28,8%).  

Susan Makata, HR-direktør, Kakira Sugar

For Susan Makata er en af virksomhedens største udfordringer at ændre de forudindtagede meninger, som både mænd og kvinder har, om hvem der kan udføre hvilke slags job. Det er vigtigt at komme ud over de forestillinger, ikke kun fordi det er mest retfærdigt, men også fordi det er god forretning: "Ved at tilbyde lige muligheder kan vi trække på en bredere talentpulje," siger hun.

Derfor har Kakira Sugar valgt at dokumentere kønsfordelingen: ”Ved regelmæssigt at rapportere om vores kønsdemografi kan vi vurdere vores fremskridt” – og det er nyttigt, mener Susan, for rapporteringen hjælper med at forstå, om initiativerne giver resultater, og om der sker mærkbare forandringer.

”At se en stigning i kønsfordelingen blandt vores medarbejdere er super motiverende. Det giver os gejsten til at fortsætte med at udvikle og videreføre vores initiativer på området”, fortæller Susan.

DI støtter med træning i inklusion og diversitet

For at nå målet om 40% kvinder i sukkerfabrikkens arbejdsstyrke, har Kakira Sugar fået støtte og træning fra DI og vores lokale partner, Federation of Ugandan Employers.

Træningen har hjulpet Kakira Sugar med at identificere og sætte fokus på områder, hvor virksomhedens arbejde med ligestilling kan forbedres, bl.a. gennem bedre virksomhedspolitikker, styrket opmærksomhed blandt medarbejdere på problemstillingen, og bedre dokumentation og rapportering på relevant data.

 Susan Makata siger, at træningen har været afgørende for at starte nye initiativer såsom at spore, hvor mange kvinder der arbejder der, og lave nye politikker og retningslinjer.

Karriereudvikling og mentorstøtte

En af de kvinder, der har nydt godt af Susans arbejde er Nalule Resty, som er elektrisk overmontør hos Kakira Sugar.  Hun oplever en arbejdskultur hvor medarbejderne  ”bliver opfordret til at stå op for sig selv” og hvor ”vores stemmer bliver hørt”.

Nalule har igennem sin tid hos Kakira Sugar deltaget i mentorordninger og træningsprogrammer, som skal fremme hendes karriere og hjælpe hende til at nå sit fulde potentiale.

Til spørgsmålet om, hvorvidt det er udfordrende at være kvinde i en mandsdomineret branche siger Nalule med et glimt i øjet: ”Vi er alle lige kvalificerede. Hvad mænd studerer, studerer kvinder også. Hvad mænd kan, kan kvinder lige så godt”.

Nalule Resty, elektrisk overmontør hos Kakira Sugar

”Selvom der måske har været forbehold om kvinder inden for tekniske områder tidligere, oplever jeg en  en imødekommende og inkluderende arbejdskultur hos Kakira Sugar” fortæller Nalule.

Relateret indhold