Jobklausuler

Virksomheder kan som udgangspunkt ikke længere indgå aftaler om jobklausuler, undtagen ved virksomhedsoverdragelse, hvor klausulerne lovligt kan aftales med en varighed på seks måneder.

En jobklausul er en aftale, som en arbejdsgiver kan indgå med andre virksomheder for at hindre eller begrænse en medarbejders mulighed for at opnå ansættelse i en anden virksomhed.

Generelt forbud mod at indgå jobklausuler

Lov om ansættelsesklausuler indeholder et forbud mod at indgå jobklausuler med virkning fra den 1. januar 2016.

Jobklausuler, der var indgået, før loven trådte i kraft den 1. januar 2016, kunne opretholdes frem til den 1. januar 2021.

Efter den 1. januar 2021 er jobklausuler ugyldige.

Særlige regler i forbindelse med virksomhedsoverdragelse

En virksomhed kan i forbindelse med forhandlinger om virksomhedsoverdragelse indgå jobklausuler med potentielle købere for en seks måneders periode.

Det vil sige, at sælgervirksomheden kan indgå en virksomhedsaftale med køberen om, at køberen ikke må hverve andre medarbejdere under og efter overdragelsen.

Det er kun under forhandlinger, der reelt er påbegyndt, og således ikke under indledende sonderinger. Forhandlingerne anses for begyndt, når overdrageren har givet erhververen adgang til fortrolige medarbejderoplysninger.

I virksomhedsoverdragelsessituationen skal sælgeren ikke lave en skriftlig aftale med de medarbejdere, som er begrænsede i at tage job i købervirksomheden, og sælgeren skal ikke betale kompensation til de berørte medarbejdere.

Hvis forhandlingerne strækker sig over en længere periode end seks måneder, må virksomheden indgå nye aftaler, da arbejdsgiveren, når de seks måneder er gået, ikke længere kan påberåbe sig jobklausulen. Jobklausulerne kan kun forlænges, hvis forhandlingerne reelt fortsat pågår.

Hvis forhandlingerne resulterer i en virksomhedsoverdragelse, kan sælgervirksomheden opretholde en jobklausul i op til seks måneder efter overdragelsen, uden at der er krav om kompensation og skriftlig aftale.

Købervirksomheden kan også lave en aftale, så sælgervirksomheden ikke hverver de overdragede medarbejdere tilbage.

Særlige regler for vikarbureauer og brugervirksomheder

Der gælder særlige regler i vikarloven, som regulerer forholdet mellem vikarbureauvikarer og jobklausuler.

Som udgangspunkt må brugervirksomheder, som hyrer vikarer gennem et vikarbureau, gerne fastansætte vikaren, hvis de ønsker dette.

Vikarbureauer og brugervirksomheder kan dog godt aftale, at brugervirksomheden kun må fastansætte en vikar, hvis brugervirksomheden betaler et rimeligt formidlingsgebyr.

Rimelig betaling skal holdes op mod vikarbureauets udgifter til oplæring mv. og de sparede rekrutteringsudgifter for kundevirksomheden.

Vikaren får ikke nogen kompensation, hvis brugervirksomhed og vikarbureau har en sådan aftale.

Artikel opdateret den 01.04.23

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.