Arbejdsmiljøuddannelse

Uddannelse af arbejdsmiljøorganisationen. Hvilken forskel er der på den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, den supplerende arbejdsmiljøuddannelse og forbundenes relevante arbejdsmiljøkurser?

Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere skal senest tre måneder efter at de er valgt have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse jf. Arbejdsmiljøloven. Uddannelsen er obligatorisk, skal betales af virksomheden og foregå i arbejdstiden.

Dette krav gælder dog ikke medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, der på et tidligere tidspunkt (efter 1. april 1991) har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse (§9 uddannelse).

Den supplerende arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsgiveren skal tilbyde medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen supplerende, løbende uddannelse svarende til to dage det første år og halvanden dag i hvert af de efterfølgende år i funktionsperioden.

Tilbuddet om to dage det første år efter valget/udpegningen gælder kun for nye medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, mens tilbuddet om halvanden dags uddannelse hvert af de efterfølgende år i funktionsperioden gælder samtlige medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.

Udgifter til disse kurser skal ligeledes betales af arbejdsgiveren og foregår i arbejdstiden.

Undervisningen skal være relevant for arbejdet i arbejdsmiljøorganisationen. Der er dog ingen krav om, hvem der kan gennemføre undervisningen.

Undervisningen kan for eksempel gennemføres som et internt kursus i virksomheden, hvor man udnytter virksomhedens egne kompetencer og ressourcer.

Det er frivilligt for medarbejderne at deltage i supplerende uddannelse, men arbejdsgiver skal kunne dokumenterer, at tilbuddet er givet.

Forbundenes relevante arbejdsmiljøkursus

Muligheden for at arbejdsmiljørepræsentanten kan deltage i forbundenes relevante arbejdsmiljøkurser er aftalt i Industriens Overenskomst 2020.

Deltagelsen skal betales ikke af virksomheden og foregår ikke i arbejdstiden. Virksomheden kan give arbejdsmiljørepræsentanten den nødvendige frihed uden løn.

Forbundene betaler kursusudgifter m.m.

Læs om arbejdsmiljøuddannelserne her 

Artikel opdateret den 17.02.22

Merete Dengsøe

Merete Dengsøe

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4648
  • Mobil +45 2320 8715
  • E-mail mgsd@di.dk

Relateret indhold