Vi rådgiver dig

Natarbejde

Der har i mange år været en udbredt brug af natarbejde i Danmark og det har længe været kendt at natarbejde kan have en negativ virkning på de mennesker der udfører det. Derfor har læger, forskere og politikere haft fokus på natarbejde. I Danmark er det lovpligtigt, at virksomheder tilbyder medarbejdere, der skal arbejde om natten, en gratis helbredskontrol. I de fleste af de overenskomster som DI er part i, er der desuden aftalt yderligere regler om natarbejde og helbredskontrol.

I Danmark er der tale om natarbejde, hvis en medarbejder udfører 3 timer eller mere af sin daglige arbejdstid, i tidsrummet fra kl. (22.00) 00.00 til kl. 05.00, eller hvis medarbejderen inden for en periode på 12 måneder udfører 300 timers arbejde i dette tidsrum.

I Danmark er det lovpligtigt, at virksomheder tilbyder medarbejdere, der skal arbejde om natten, en gratis helbredskontrol, inden de påbegynder natarbejdet. Læs mere om de generelle regler for natarbejde og helbredskontrol her: Natarbejde og helbredskontrol - DI (danskindustri.dk).

For de fleste medarbejdere der er omfattet af en af de overenskomster som DI er part i, skal virksomheden tilbyde alle medarbejdere, der skal arbejde om natten en gratis helbredskontrol, inden de begynder beskæftigelse som natarbejdere. Derudover skal medarbejdere, der allerede arbejder om natten, tilbydes en gratis helbredskontrol mindst hvert andet år.

Det gælder bl.a. medarbejdere der er omfattet af Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst, Fællesoverenskomsten og Træets Overenskomst.

Helbredskontrollen betales af virksomheden, og medarbejderen bestemmer selv, om de ønsker at gennemføre helbredskontrollen eller ej. Oplysningerne fra helbredskontrollen tilhører medarbejderens ejendom og sendes ikke videre til hverken virksomheden eller andre.

Hvis helbredskontrollen finder sted uden for den pågældende medarbejders arbejdstid, kompenserer virksomheden herfor.

Læs mere om hvilke særlige krav der stilles til helbredskontrollen i overenskomsterne og hvordan den skal gennemføres i praksis her: side I dybden med natarbejde - Spørgsmål og svar til arbejdsgivere - DI (danskindustri.dk).

Anbefalinger på natarbejde

I 2020 udarbejdede Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) en række nye anbefalinger for natarbejde:

  • Højst 3 nattevagter i træk
  • Højst 9 timer ad gangen
  • Mindst 11 timer mellem to vagter
  • Gravide normalt arbejder maksimalt 1 nattevagt om ugen for at mindske risikoen for spontan abort og andre graviditetskomplikationer

Særlige regler hvis arbejdstiden ikke overholder NFA's anbefalinger om natarbejde

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2023 aftalte langt de fleste overenskomstparter på det private område, at virksomhederne bør følge NFA’s anbefalinger, herunder hvad virksomheder der ikke følger anbefalingerne skal gøre. I samme forbindelse blev der aftalt særlige overenskomstregler for gravide natarbejdere.

Overholdes anbefalingerne ikke, skal natarbejderne bl.a. tilbydes en årlig helbredskontrol, der er obligatorisk hvert andet år. Herudover skal den sundhedsfaglige, der foretager helbredskontrollen, foretage en udvidet helbredskontrol af de natarbejdere der er fyldt 50 år. I skal desuden gennemføre en årlig APV, der er rettet mod natarbejde, hvor risici og kortlægning af natarbejdet identificeres, vurderes og prioriteres.

Læs mere herom under punktet ”Hvad skal vi gøre, hvis vi ikke overholder anbefalingerne?” her: I dybden med natarbejde - Spørgsmål og svar til arbejdsgivere - DI (danskindustri.dk).

Dokumenter om natarbejde

Hent

Skabeloner

Fremhævet - Tillæg til ansættelseskontrakt om natarbejde til Transport- og Logistikoverenskomsten

Hent
For medlemmer

I dybden med natarbejde

Få svar på, hvornår en medarbejder er natarbejder, om gravide må udføre natarbejde, hvordan I overholder anbefalingerne mv.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 05.02.24

Dokumenter om natarbejde og helbredskontrol

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.