Uddannelsesaftale og ansvar

Når virksomheden indgår en uddannelsesaftale følger der et uddannelsesansvar med, og der gælder særlige regler for elever/lærlinge.

Uddannelsesaftalen er et kontraktligt forhold, der indebærer et uddannelsesansvar for virksomheden, og den kan som udgangspunkt ikke ophæves, udover de første tre måneders prøvetid. 

Derfor er det vigtigt, at I som arbejdsgiver er grundige ved rekruttering og ansættelse af eleven, og at I benytter de tre måneders prøvetid til at vurdere, om eleven/lærlingen er den rette, både hvad angår det faglige og det personlige.

Uddannelsesaftalen skal indgås på en særlig blanket, der kan fås enten på erhvervsskolen eller findes på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Hvis lærling/elev ikke består 

Lærlinge og elever skal til en afsluttende prøve - svendeprøve eller fagprøve. Men hvad nu, hvis eleven ikke består prøven?

Kontakt skolen

Hvis din lærling/elev ikke består den afsluttende prøve (svendeprøve/fagprøve), skal du tage kontakt til skolen med det samme. Dels for at høre begrundelsen og dels for at få vejledning om, hvad der skal gøres for at kvalificere vedkommende inden næste prøve.
 
Du skal desuden forhøre dig om, hvorvidt der er fastsat en dato for en ny prøve. Hvis du ikke synes, at skolens rådgivning er fyldestgørende, så kontakt DI.

Ny prøve inden uddannelsesaftalens udløb?

Lærlingen/eleven vil blive tilbudt at gå op til en ny prøve på et senere tidspunkt. Det tilstræbes, at det bliver inden for kontraktperioden, altså inden uddannelsesaftalen udløber. Hvis ikke det kan lade sig gøre, skal uddannelsesaftalen forlænges.
 
Vær opmærksom på, at hvis den nye prøve ikke afholdes, inden uddannelsesaftalen udløber, kan den pågældende overenskomst indeholde bestemmelser om, hvordan eleven skal aflønnes i den periode, der ligger udover den oprindelige aftaleperiode.

Hvor mange gange kan eleven gå til svendeprøve?

Lærlingen/eleven kan gå til svendeprøve 2 gange, hvis han/hun dumper første gang. Derefter kan skolen - efter samråd med det faglige udvalg - tillade, at eleven går til svendeprøve 1 gang mere, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold.

Hvis du forudser, at eleven måske dumper

Hvis du i god tid kan se, at lærlingen/eleven kan få vanskeligt ved  bestå svendeprøven, så kontakt skolen for at finde ud af, om skolen kan medvirke til en styrket indsats, der kan hjælpe lærlingen/eleven. Og overvej, hvad I som virksomhed kan gøre for at styrke lærlingen/eleven på de svage punkter.

Dokumenter til uddannelsesaftaler

På Undervisningsministeriets hjemmeside, kan du hente blanketter og vejledninger til indgåelse og ophævelse af uddannelsesaftaler. Du kan også benytte disse links:

Uddannelsesaftale Vejledning til uddannelsesaftale Tillæg til uddannelsesaftale Vejledning til tillæg om uddannelsesaftale Ophævelse af uddannelsesaftale Vejledning til ophævelse af uddannelsesaftale Erklæring om delvis gennemførelse af oplæring Læs mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Artikel opdateret den 06.09.23

Relateret indhold