Foto: Colourbox
02.06.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Hjemmearbejdspladser efter coronakrisen

Kontorhjemmearbejdspladser er på mange virksomheder kommet for at blive, men hvilke krav stiller arbejdsmiljøreglerne egentlig, og hvilket ansvar har arbejdsgiveren til indretning af hjemmearbejdspladsen.

I starten af coronakrisen var der behov for at finde hurtige, midlertidige løsninger for hjemmearbejdspladser. Arbejdstilsynet accepterede derfor midlertidigt, at man ikke fulgte de normale krav til indretning af hjemmearbejdspladser.

Den akutte situation er nu overstået, men mange virksomheder vælger fortsat at give medarbejdere muligheden for delvist at arbejde hjemmefra.

Hvis hjemmearbejdet foregår regelmæssigt og har et vist omfang, er det formelt omfattet af en række af arbejdsmiljøreglerne, og planlægningen bør derfor ske i en dialog med medarbejderne.

Kontorarbejde hjemmefra adskiller sig ikke væsentligt fra kontorarbejdet på virksomheden. Det giver derfor god mening at prøve at overføre de gode vaner fra arbejdet i virksomheden til hjemmearbejdspladsen.

Arbejdsmiljøregler ved hjemmearbejde

Arbejdsgiveren har et ansvar for planlægning og indretning af hjemmearbejdspladsen i dialog med medarbejderen og med inddragelse af  en eventuel arbejdsmiljøorganisation. Det samme gælder instruktion og tilsyn med arbejdet, om end det bliver fra distancen. Ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen har nemlig ikke krav på at komme på besøg i hjemmet, ligesom Arbejdstilsynet heller ikke som udgangspunkt kommer på besøg i private hjem.

Har hjemmearbejdet en karakter af regelmæssighed, giver det god mening, at der laves en forventningsafstemning mellem medarbejderen og virksomheden om, hvordan hjemmearbejdet skal foregå. Det kan være forventning til, hvordan man indretter sin arbejdsplads bedst muligt, men også til, hvornår man står til rådighed, eller hvordan man f.eks. præsenterer sig i forbindelse med eventuelle videomøder.

Hjemmearbejdet kan have et omfang, så man bør overveje at tage det med i virksomhedens APV. Det er ikke i reglerne fastsat, hvornår hjemmearbejdet skal medtages i virksomhedens APV, men den indledende dialog, som arbejdsgiveren har med medarbejderen, kan f.eks. ske på baggrund af en tjekliste og være en del af en APV’en.

Indretning af skærmhjemmearbejdspladsen

Både arbejdsgiver og arbejdstager har interesse i, at den ansatte har gode rammer til at udføre skærmarbejde i hjemmet. Arbejdsgiver er dog først forpligtet til at hjælpe med indretningen, når arbejdet ved skærm i hjemmet foregår regelmæssigt eller sammenlagt mindst en dag om ugen.

Overordnet set gælder, at der skal være tilstrækkelig plads til hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelse. Vurderingen af, om dette er tilfældet, bør ske i en dialog med medarbejderen. Der er f.eks. ikke krav om hæve-sænkebord, men kun at man kan sidde ordentligt.

Arbejdsbord
Bordet skal passe i højden til brugeren. Bordpladen skal have en størrelse, der passer til arbejdsopgaverne, og der skal være mulighed for at understøtte armene.

Stol
Arbejdsstolen skal passe til medarbejderens kropsmål, have de nødvendige muligheder for indstilling og kunne reguleres i forhold til arbejdsfunktioner og varierede siddestillinger.

Belysning
Der skal være en god belysning.

Bærbar PC
Der kan være behov for ekstern skærm, tastatur og mus.

Det kan du gøre

Du kan som arbejdsgiver tale med dine medarbejdere, om de oplever gener ved hjemmearbejdet, og hvad der kan gøres for at mindske dem.

Eventuelle gener ved kontorarbejde ved borde og på stole, der ikke er beregnede til kontorarbejde, kan mindskes ved, at man sørger for at skifte mellem forskellige stole eller borde. Vurder, om skærmen står i den rette højde. Der kan også være tale om at stille bedre skærme, tastatur, mus, headphone til rådighed eller tilbyde stol m.m.

Det er vigtig, at medarbejderen varierer arbejdsstillinger (f.eks. tale i telefon stående) og får bevæget sig i løbet af dagen. Man kan også stille træningselastikker til rådighed og finde gratis YouTube videoer med træningsprogrammer.

 

Bent Horn Andersen

Bent Horn Andersen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3774
  • Mobil +45 2229 0289
  • E-mail bhan@di.dk

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.