Kun en lille del af anmeldelserne om COVID-19 relaterede arbejdsskader har udløst erstatning for varige mén.

Foto: Colourbox
11.08.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Få COVID-19 arbejdsskader har givet erstatning

Mere end to år efter coronapandemiens udbrud har kun en lille del af anmeldelserne om COVID-19 relaterede arbejdsskader givet erstatning for varige mén.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har mere end to år efter coronapandemiens udbrud modtaget 16.527 anmeldelser om COVID-19 relaterede arbejdsskader. Hovedparten af de afgjorte sager er blevet anerkendte, men kun en lille del har givet erstatning for varige mén. Derfor er det også forventningen, at få sager kommer til at give erstatning for erhvervsevnetab. 

Ikke overraskende kommer over halvdelen af sagerne fra brancher inden for sundheds- og socialområdet, mens der er relativt få sager inden for de private brancheområder.

Anmeldelserne fordelt på brancher

Antallet af anmeldelser fordelt på brancher viser, at den offentlige sektor står for klart flest anmeldelser. 

Sundhedsvæsnet og sociale foranstaltninger

 53 pct. af anmeldelserne
Undervisning 15 pct. af anmeldelserne.
Offentlig forvaltning og forsvar, socialsikring 10 pct. af anmeldelserne.

Til sammenligning står fremstillingsvirksomheder for under 5 pct. og transport og godshåndtering - information & kommunikation for lidt over 2 pct. af anmeldelserne. 

Læs mere om de anmeldte arbejdsskader hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Fakta

AES har pr. 8. august 2022 i alt modtaget 16.527 anmeldelser om arbejdsskader relateret til COVID-19.  

De 16.527 anmeldelser omfatter både sager om selve sygdommen, og sager om f.eks. allergi og hudsygdomme som følge af brugen af værnemidler.  

Af det samlede antal anmeldelser har AES anerkendt 6.756 sager som arbejdsskader jf. Arbejdsskadesikringsloven. Det svarer til ca. 41 pct. 

Indtil nu har mindre end 360 sager ført til afgørelser om varige mén på 5 pct. samt den dertilhørende erstatning. Cirka halvdelen af de anerkendte sager har en diagnose, der relaterer sig til hudsygdomme. Disse kan f.eks. skyldes hyppig håndvask, brug af håndsprit eller brug af værnemidler. 

Arbejdsskader

Arbejdsskader kan, som udgangspunkt anerkendes når: 

  • Der er en aftale om, at man skal udføre et stykke arbejde for en arbejdsgiver i Danmark 
  • Skaden er sket, mens man arbejdede 
  • Skaden er sket på grund af arbejdet eller de forhold, arbejdet foregår under 

COVID-19 relaterede arbejdsskader kan anerkendes som arbejdsskader, hvis sygdommen skyldes arbejdet. 

Medlemmer af DI kan få rådgivning om arbejdsskader i DI’s enhed for arbejdsmiljø. Kontakt os gerne på mail.

Thomas Fløcke

Thomas Fløcke

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3771
  • Mobil +45 5213 2405
  • E-mail thfl@di.dk

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.