Loven skal bl.a. forbedre tilskadekomnes tilknytning til arbejdsmarkedet, nedbringe sagsbehandlingstiderne og forbedre erstatningsniveauet.   

Foto: GettyImages
08.12.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Ny lov skal forbedre arbejdsskadesystemet

Folketinget har netop vedtaget et lovforslag om et forbedret arbejdsskadesystem, der skal styrke tilskadekomnes tilknytning til arbejdsmarkedet og nedbringe sagsbehandlingstiderne.

“Aftalen om et forbedret arbejdsskadesystem” skal styrke arbejdsskadesystemet ved bl.a. at forbedre tilskadekomnes tilknytning til arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade, nedbringe sagsbehandlingstiderne og forbedre erstatningsniveauet.   

Helt konkret betyder det bl.a. følgende nye tiltag foruden mindre tilpasninger af arbejdsskadesikringsloven:  

 • Uddannelsesgodtgørelse efter arbejdsskade  
 • Nye regler der skal nedbringe sagsbehandlingstiden, herunder: 
  • En ny og forenklet årslønsberegning
  • Større intervaller i udmålingen af erstatning for tab af erhvervsevne
  • Begrænsning af mulighederne for genoptagelse
  • Indførsel af søgsmålsfrist 

De fleste ændringer træder i kraft 1. juli 2024 – mens nogle ændringer indføres allerede fra 1. januar 2024.

Uddannelsesgodtgørelse efter arbejdsskade  

Det bliver muligt at modtage en ydelse på 83 pct. af sin gamle løn i op til fire år under videreuddannelse efter en arbejdsskade for tilskadekomne med en méngrad på mindst 10 pct. Formålet er at forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet for de tilskadekomne.  

Desuden vil aftalen også styrke tilskadekomnes tilknytning til arbejdsmarkedet gennem en samtale og vurdering af uddannelsesmuligheder efter en arbejdsskade.  

Nye regler der skal nedbringe sagsbehandlingstiden  

Sagsbehandlingstiden ved arbejdsskader og erstatning for indtægtstab er for høj, og tilskadekomne venter for længe. Derfor indføres der flere initiativer, der skal forkorte sagsbehandlingstiderne. Det sker f.eks. gennem en mere enkel årslønsberegning i sager om erhvervsevnetab, hvor sagsbehandlingstiden er længst.  

DI ser frem til at følge udmøntningen af disse tiltag tæt i årene fremover. 

Læs også: Ny lov vedtaget på arbejdsskadeområdet | AES.dk

Anders Just Pedersen

Anders Just Pedersen

Underdirektør

 • Direkte +45 3377 3686
 • Mobil +45 2949 4549
 • E-mail ajp@di.dk

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.