Når du fastsætter KPI’er for arbejdsmiljøarbejdet, beslutter du, hvilke arbejdsmiljømål og -resultater virksomheden skal sigte efter.

Foto: GettyImages
28.03.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Sæt mål for arbejdsmiljøet

Hvis du vil måle og opnå resultater med arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, kan du bruge KPI’er. En meningsfuld KPI er specifik, målbar, relevant, opnåelig og rettidig.

KPI er en forkortelse for “Key Performance Indicator”. Mange virksomheder bruger KPI’er til at måle, vurdere og dokumentere, hvor godt de klarer sig. Når du fastsætter KPI’er for arbejdsmiljøarbejdet, beslutter du, hvilke arbejdsmiljømål og -resultater virksomheden skal sigte efter. Et eksempel på en KPI for arbejdsmiljøet er, at 97 pct. af virksomhedens medarbejdere skal deltage i et månedligt sikkerhedsmøde. 

Læs også: BFA Industris vejledning om KPI'er i arbejdsmiljøet.

Du skal holde tungen lige i munden, hvis du vil sikre dig, at jeres KPI’er er meningsfulde. Det, der måles på, bliver det, der fokuseres på. Det er derfor vigtigt, at KPI’erne rent faktisk måler på det, du vil opnå resultater med. Det er f.eks. ikke nok at måle, hvor ofte der bliver holdt sikkerhedsmøder, hvis målet er, at dine medarbejdere deltager til møderne. Det kan i stedet give mening at holde styr på, hvor mange der kommer til møderne, og om antallet er stigende eller faldende.

Få inspiration til at fastsætte meningsfulde KPI’er 

Det er ikke nødvendigvis let at fastsætte meningsfulde KPI’er. De skal være specifikke, målbare, relevante, opnåelige og rettidige, hvis de skal være meningsfulde.  

En KPI skal gøre det klart, hvad der skal arbejdes med, og hvordan der skal arbejdes. Den skal desuden være relevant for virksomhedens arbejdsmiljømål, så der er sammenhæng mellem mål og arbejdsmetoder.  

En meningsfuld KPI skal være realistisk at opnå, og det skal være muligt at følge op på resultater og udviklinger løbende for at evaluere, hvordan virksomheden klarer sig.  

97 pct. af virksomhedens medarbejdere skal deltage i et månedligt sikkerhedsmøde, er en meningsfuld KPI, fordi den er specifik, målbar, relevant, opnåelig og rettidig. Den er specifik og målbar, fordi den indikerer, hvem og hvor mange der skal udføre en konkret handling. Den er relevant, fordi den hænger sammen med virksomhedens mål. Den er opnåelig, fordi der er sat et realistisk deltagerantal, der tager højde for uforudsigeligheder. Slutteligt er den rettidig, fordi det er muligt at evaluere udviklingen månedligt. 

Hvis du vil have inspiration til, hvordan du kan fastsætte meningsfulde KPI’er for jeres arbejdsmiljø, kan du tilmelde dig DI’s Arbejdsmiljøkonference den 17. maj 2023 på Hindsgavl Slot i Middelfart. Her holder arbejdslivsforsker og ph.d., Christian Uhrenholdt Madsen, oplæg om, hvordan KPI’er for arbejdsmiljøet bliver meningsfulde og værdiskabende for den enkelte virksomhed.  

Thomas Fløcke

Thomas Fløcke

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3771
  • Mobil +45 5213 2405
  • E-mail thfl@di.dk

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.