Foto: GettyImages
07.05.24 Vi rådgiver dig Nyheder

Reproduktionsskadelige stoffer nu omfattet af kræftbekendtgørelse

Reproduktionsskadelige stoffer bliver omfattet af samme regler som kræftfremkaldende stoffer, og der kommer nye grænseværdier i arbejdsmiljøet.

Arbejdstilsynets kræftbekendtgørelse er blevet ændret, så reproduktionstoksiske stoffer også bliver omfattet af kræftbekendtgørelsen. Disse stoffer har hidtil været omfattet af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).  

Bekendtgørelsen skifter samtidig navn til bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af risikoen ved arbejde med kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer og materialer 

Det drejer sig om kemiske stoffer, som opfylder kriterierne som reproduktionstoksiske kategori 1A eller 1B efter de regler, der er fastsat i CLP-forordningen.  

En del reproduktionstoksiske stoffer er allerede omfattet af kræftbekendtgørelsen, fordi de også er klassificerede som kræftfremkaldende. Det vigtigste stof, som nu bliver omfattet af kræftreglerne, er bly, hvor der både i de danske regler og i direktivet allerede nu vil gælde regler vedrørende grænseværdier, som hænger sammen med krav om foranstaltninger vedrørende helbredsundersøgelser.  

Hvad betyder de nye regler?  

Den primære ændring er, at arbejdet med reproduktionstoksiske stoffer bliver omfattet af et skærpet krav om substitution, og at der som udgangspunkt skal bruges lukkede systemer ved arbejde med stofferne. Såfremt det ikke er teknisk muligt, skal eksponeringen reduceres til et minimum.  

Præcisering af krav om at farlige stoffer indeholdt i lægemidler også er omfattet af arbejdsmiljøreglerne  

De danske regler indeholder i forvejen et krav om, at oplæring skal gentages regelmæssigt. Det gælder også i sundhedsplejesammenhænge. Ændringen er derfor alene en præcisering af en allerede gældende regel.  

Nye grænseværdier for nikkelforbindelser, benzen og acrylonitril 

Ved samme lejlighed kommer der nye grænseværdier for nikkelforbindelser, benzen og acrylonitril. I alle tre tilfælde er der dog tale om mindre ændringer, som Arbejdstilsynet ikke forventer at få væsentlige konsekvenser. 

Læs mere om ændringerne af to bekendtgørelser, der handler om udsættelse for farlig kemi i arbejdsmiljøet (at.dk)

Bent Horn Andersen

Bent Horn Andersen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3774
  • Mobil +45 2229 0289
  • E-mail bhan@di.dk

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.