06.11.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Fem gode ledelsesråd, hvis din medarbejder bliver alvorligt syg

De fleste ledere har svært ved at takle situationen, hvis eller når en medarbejder bliver ramt af en kritisk sygdom, som eksempelvis kræft. Mange føler, at situationen kan være vanskelig at håndtere – men nu er der hjælp på vej fra Kræftens Bekæmpelse.

DI har i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse givet input til en kampagne om lederens rolle, når en medarbejder bliver ramt af en kritisk sygdom. Kampagnen giver fem gode råd til, hvordan man som leder kan håndtere situationen og derved hjælpe medarbejderen til at komme igennem den vanskelige periode på en god og meningsfuld  måde.

I kampagnen får lederen input til den svære samtale med medarbejderen og input til følsomme emner, som kan være vigtige at berøre i situation, herunder kommunikationen til organisationen og omverdenen.

I løbet af efteråret 2018 og foråret 2019 har Kræftens Bekæmpelse deltaget på en række af DI’s ledelsesnetværk. Her fik de direkte adgang til en åben og ærlig, og til tider meget følsom, dialog om de udfordringer, som lederne skal håndtere i forbindelse med en ansats kræftforløb.

Møderne gav Kræftens Bekæmpelse et unikt og stærkt input til deres kampagne.

De fem gode råd kan du læse her: 

  1. Når en leder bliver bekendt med en medarbejders kræftdiagnose, er det vigtig, at lederen kender til virksomhedens personalepolitik på området for kritisk sygdom. Såfremt virksomheden ikke har en nedskrevet politik på området, bør det overvejes at få formuleret en sådan politik
  2. Efter lederen er blevet bekendt med medarbejderens kræftsygdom, bør vedkommende hurtigt tage den svære og mere uddybende samtale med medarbejderen. Her skal det blandt andet aftales, hvordan medarbejderen ønsker at melde situationen ud til nærmeste kollegaer og resten af organisationen
  3. Lederen og medarbejderen skal samtidig forholde sig til den eksisterende mængde af arbejdsopgaver. De fremadrettede arbejdsopgaver skal naturligvis tilpasses det mentale og psykiske helbred, som medarbejderen har, velvidende at det kan betyde en fuld delegering af de samlede arbejdsopgaver
  4. Ingen skal stå alene med kræft, så derfor bør lederen være behjælpelig med at finde et rådgivningstilbud til den kræftramte medarbejder. Her kan man blandt andet søge inspiration på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside
  5. Som leder/kollega til en kræftramt medarbejder kan man ikke sige eller gøre noget, der ændrer på den situation, at din kollega er blevet kræftpatient. Men du kan gøre meget ved at vise, at du kan rumme din kollegas følelser og tanker, selvom det kan være svært.

Overordnet gælder det for lederen om at skabe tryghed hos den kræftramte medarbejder, så vedkommende kan koncentrere sig om at blive klar igen - både mentalt og helbredelsesmæssigt.

  

"Tag hånd om"

Få et mere uddybende indblik i kampagnen på Kræftens Bekæmpelses hjemmesiden: www.taghåndom.dk

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.