Foto: Getty Images
16.08.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Ignorerede spørgsmål om forventet varighed af sygdom

En sygemeldt anlægsgartner, der havde bedt om omplacering til skrivebordsarbejde, blev ikke opsagt på grund af sin funktionsnedsættelse, men fordi hun undlod at svare på virksomhedens forespørgsler om sygemeldingens forventede varighed. Der var derfor ikke tale om forskelsbehandling på grund af handicap.

Sygemelding efter afslag på skrivebordsarbejde

Sagen handlede om en anlægsgartner, der på grund af en skade i foden, havde problemer med at udføre sit arbejde i marken.

Fire måneder efter, at medarbejderen var blevet genansat, bad hun om at blive omplaceret til skrivebordsarbejde. Det var tilsyneladende ikke muligt i virksomheden, hvor der var cirka 140 ansatte, hvoraf kun seks stillinger var kontorarbejde.

Medarbejderen meldte sig herefter syg.

Ingen melding om varighed af sygdom

Virksomheden indkaldte medarbejderen til en samtale for at udarbejde en mulighedserklæring, men medarbejderen vendte ikke tilbage med lægens bemærkninger.

Efter flere forgæves forsøg på at kontakte medarbejderen for at få oplyst en forventet dato for hendes tilbagevenden, blev medarbejderen opsagt, da forårssæsonen skulle planlægges.

Medarbejderen mente, at opsigelsen var sket i strid med handicapbeskyttelsen efter forskelsbehandlingsloven, da virksomheden ikke havde foretaget rimelige tilpasningsforanstaltninger.

Afskedigelsesnævnet frifandt arbejdsgiveren

Dommeren lagde til grund, at virksomheden på opsigelsestidspunktet havde meget usikre informationer om medarbejderens tilbagevenden, og at virksomheden havde behov for denne information for at kunne planlægge driften for forårssæsonen.

Opsigelsen var således ikke begrundet i en funktionsnedsættelse af lang varighed, men i medarbejderens manglende tilbagemelding, og var derfor ikke i strid med forskelsbehandlingsloven.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Afskedigelsesnævnets afgørelse af  17. maj 2022 i sag nr. 20211160.

DI's råd

Afgørelsen viser, at en virksomhed skal være påpasselig med at opsige en medarbejder med en varig funktionsnedsættelse, men også at en sådan funktionsnedsættelse/sygdomsperiode skal have en lang varighed, før handicapbeskyttelsen indtræder.

Afgørelsen viser også, at en virksomhed ikke nødvendigvis skal have en opdateret lægeerklæring inden opsigelse af en sygemeldt medarbejder. I denne sag var det nok, at virksomheden havde efterspurgt en mulighedserklæring og rykket for svar på varigheden af sygdommen.

Som udgangspunkt bør en virksomhed indhente opdaterede lægelige oplysninger inden opsigelse og kontakte DI for rådgivning, især hvis der er risiko for, at sygdommen udgør et handicap.

Vejledninger

Guide til håndtering af sygdom og handicap

Hent

Vejledninger

Vejledning om håndtering af medarbejderes sygdom og krav til dokumentation under sygefravær

Hent

Skabeloner

Skabeloner til sygefravær og dokumentation

Hent

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.