Foto: Colourbox
27.03.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Berettiget at bortvise buschauffør for at skubbe førerspejl væk inden kørsel

En faglig voldgift har afgjort, at det var berettiget at bortvise en buschauffør, som satte bussens indvendige førerspejl ud af funktion og dermed tilsidesatte passagerernes sikkerhed, inden hun kørte ud på busruten.

Den 29. juli 2022 skulle medarbejderen påbegynde sin busrute. Da medarbejderen gik ind i bussen, skubbede hun til bussens indvendige førerspejl, så førerspejlet ikke kunne anvendes.

Førerspejlet benyttes til at orientere sig bagud i bussen og er derfor nødvendigt for, at buschaufføren kan sikre både passagerernes og buschaufførens egen sikkerhed ved kørsel i bussen.

Klage fra passager

Virksomheden fik kendskab til medarbejderens handling, fordi en passager havde indgivet en klage til virksomheden over, at buschaufføren havde skubbet spejlet væk. Virksomheden kunne efter en gennemgang af overvågningen fra bussen konstatere, at det var korrekt, at medarbejderen havde skubbet til spejlet. Medarbejderen blev herefter bortvist 4. august 2022.

Medarbejderen gav ikke en konkret forklaring på, hvorfor hun havde skubbet førerspejlet væk, men forbundet gjorde gældende, at handlingen kunne være begrundet i, at buschaufførerne kunne have en følelse af at blive overvåget, fordi passagererne kan se buschaufføren i spejlet.

Væsentlig og grov misligholdelse

Dommeren udtalte, at det påhviler en buschauffør at drage omsorg for passagerernes sikkerhed, og at brug af spejlet er af væsentlig betydning herfor, fordi spejlet giver et udsyn, som ingen af de øvrige hjælpemidler i bussen er i stand til.

Dommeren udtalte i forlængelse heraf, at det indebærer en helt åbenbar misligholdelse af ansættelsesforholdet, hvis en buschauffør ved overtagelse af en bus sætter det indvendige førerspejl ud af funktion.

Dommeren lagde til grund, at der var tale om en bevidst tilsidesættelse af buschaufførens fundamentale arbejdsmæssige pligt til at drage omsorg for passagererne og deres sikkerhed, og at handlingen derfor måtte anses for en så væsentlig og grov misligholdelse, at bortvisning var en berettiget ansættelsesretlig sanktion.

Det havde ikke indflydelse på bortvisningens berettigelse, at medarbejderen havde 14 års anciennitet på bortvisningstidspunktet, og at hun ikke tidligere havde modtaget påtale eller var advaret om, at handlingen kunne medføre bortvisning.  

DI førte sagen for virksomheden

Nyheden er baseret på Faglig Voldgifts afgørelse af 1. februar 2023 i sag nr. FV2022.1199.

DI's råd

Dommen viser, at det i nogle tilfælde kan være berettiget at bortvise en medarbejder uden forudgående advarsel, hvis medarbejderen tilsidesætter væsentlige sikkerhedsforskrifter.

Det afhænger dog altid af en konkret vurdering af sagens omstændigheder, om en bortvisning er berettiget. Kontakt derfor DI for rådgivning, hvis I overvejer at bortvise en medarbejder.

Skabeloner

Skabelon til bortvisning

Hent

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.