Foto: Colourbox
09.05.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Arbejdstilladelse - Ny beløbsordning på 375.000 kr.

Fra 1. april 2023 blev det muligt at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse efter en ny supplerende beløbsordning, hvis en medarbejder er tilbud arbejde med en løn, der ligger over 375.000 kr.

Den nye ordning har et lønkrav på minimum 375.000 kr. og er et supplement til den eksisterende beløbsordning, der har et lønkrav på 465.000 kr.

Den nye supplerende ordning er betinget af den aktuelle mangel på arbejdskraft og er virksom, så længe de seneste tre måneders sæsonkorrigerede bruttoledighed i gennemsnit overstiger 3,75 pct.

Et par nye krav til ordningen

En opholdstilladelse efter ordningen er betinget af, at medarbejderen ikke modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, f.eks. kontanthjælp. Det er også et krav, at ansøgeren ikke har begået kriminalitet i Danmark af en sådan karakter, som medfører udvisning.

På den supplerende beløbsordning er det også et nyt krav for at kunne anvende ordningen, at virksomheden skal have slået stillingen op på Jobnet og EURES- Portalen i to uger, før den nye supplerende beløbsordning kan tages i brug. Ved ansøgningen skal virksomheden erklære, at stillingerne har været slået op på Jobnet og EURES-portalen i mindst to uger, og udlændingemyndighederne vil i et antal sager føre en stikprøvevis kontrol af, om erklæringen er korrekt.

Få hjælp til jobopslag på Synliggør jeres stillinger internationalt (workindenmark.dk)

For at koncerninterne medarbejdere kan bruge ordningen, skal disse stillinger også være slået op i to uger.

Længere gyldighedsperiode men ellers samme krav

Opholds- og arbejdstilladelser opnået efter ordningen kan have en varighed på op til 5 år. Det er et år længere end den gamle beløbsordning.

Dog er de resterende betingelser til ordningen kendte betingelser fra den gamle ordning. Det vil sige, at ansættelsen skal være på sædvanlige danske løn- og ansættelsesvilkår, og at aflønningen derfor skal svare til den aflønning en tilsvarende medarbejder her i landet vil modtage for det samme arbejde.

Se mere om den supplerende beløbsordning Ny i Danmark

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.