Foto: Colourbox
30.05.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Ikke ret til fagretlig behandling af uenighed om løn

En faglig voldgift slår fast, at forbund som udgangspunkt ikke kan videreføre lønforhandlinger til behandling i det fagretlige system. Afgørelsen har principiel betydning for flere overenskomstområder.

Retten til fagretlig behandling af lokale lønforhandling

På mange virksomheder sker de årlige lønforhandlinger enten kollektivt med tillidsrepræsentanten eller individuelt mellem arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder.

Når der ikke opnås enighed i lønforhandlingen, er det på visse overenskomstområder muligt for forbundet at begære lønforhandlingen videreført til fagretlig behandling mellem organisationerne. Lønforhandlingen videreføres typisk til et mæglingsmøde og et organisationsmøde.

I denne sag ønskede forbundet at få slået fast, at forbundet efter Emballageoverenskomsten havde et retskrav på fagretlig behandling af uenighed omkring lønfastsættelsen.

Sagen udviklede sig principielt

Den faglige voldgift udviklede sig temmelig principielt.

Forbundet påberåbte sig nemlig den helt sædvanlige bestemmelse om tillidsmandens ret til at kræve lokalforhandling af ”uoverensstemmelser af faglig karakter”.

Bestemmelsen findes i stort set alle overenskomster og stammer oprindeligt fra ”Normen for behandling af faglig strid”, som en del overenskomster desuden henviser direkte til.

Afgørelsen i den faglige voldgift har derfor betydning for langt de fleste overenskomsters områder, fordi hvis forbundet fik medhold, ville det betyde, at tillidsrepræsentanter på de fleste overenskomsters område havde et retskrav på at kræve løn kollektivt forhandlet. Det ville desuden betyde, at forbundene herefter kunne kræve lønforhandlingen videreført til både mæglingsmøde og organisationsmøde på de fleste overenskomsters områder.

Ikke ret til fagretlig behandling

Det lykkedes imidlertid ikke for forbundet at få ret.

Afgørelsen slår fast, at det kræver udtrykkelig hjemmel i overenskomsten, hvis lønsager skal kunne behandles fagretligt. Sådanne hjemler findes typisk på udvalgte, snævre områder i de fleste overenskomster – f.eks. i forhold til de såkaldte misforholdssager. Men almindelige lønforhandlinger er altså ikke en ”uoverensstemmelse af faglig karakter".

En sådan hjemmel kan – ligesom på Industriens Overenskomsts område – også opstå i kraft en overenskomstmæssig kutyme, hvis overenskomstparterne igennem tiden har tilladt lønsager at blive behandlet fagretligt. Bemærk dog, at dette typisk vil kræve en fast og langvarig praksis mellem overenskomstparterne, før der kan være tale om en kutyme herfor.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på kendelse i faglig voldgift af 2. februar 2023 i FV 2022.553.

DI mener

DI hilser afgørelsen velkommen.

Der gælder et grundprincip om, at organisationerne som udgangspunkt ikke må blande sig i den lokale lønfastsættelse, og afgørelsen er i overensstemmelse med det princip.

Hvis lønforhandlingssager skal kunne behandles fagretligt, kræver det derfor udtrykkelig hjemmel i overenskomsten.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.