Foto: Colourbox
16.01.24 Vi rådgiver dig Nyheder

Manglende coronatest ikke nok til bortvisning

En medarbejder blev pålagt at tage coronatest efter raskmelding, men han nægtede og blev bortvist fra arbejdspladsen. Østre Landsret afgjorde, at anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne på tidspunktet for bortvisningen ikke udgjorde en saglig grund til at pålægge medarbejderen test, og at bortvisningen derfor var uberettiget.

Smittet med COVID-19

Medarbejderen blev ansat hos virksomheden 15. februar 2021, men blev opsagt 29. september 2021 til fratrædelse 25. december 2021.

30. november 2021 blev medarbejderen konstateret smittet med COVID-19, og han var sygemeldt i perioden fra 26. november 2021 til 7. december 2021.

Raskmelding ikke godkendt

Medarbejderen raskmeldte sig 8. december 2021 efter at have været symptomfri i 48 timer, men raskmeldingen blev ikke godkendt. Medarbejderen blev bedt om at tage to PCR-test med to dages mellemrum, og hvis begge var negative, måtte medarbejderen først møde på arbejde 48 timer efter seneste PC- test.

Dette ønskede medarbejderen ikke, da han var bange for, at de ville være positive. Medarbejderen blev derfor bortvist 13. december 2021.

Dette mente medarbejderen ikke var berettiget.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens anbefalinger af 10. maj 2021 om selvisolation og isolationsophold for smittede og nære venner, at; ”personer med COVID-19 betragtes som smittefri fra 48 timer efter symptomophør (…). Man skal ikke testes igen for at blive erklæret rask. Det er som udgangspunkt fravær af symptomer i 48 timer, der afgør, om man kan ophæve selvisolationen og betragte sig selv som smittefri.”

Yderligere fremgik det af § 2 i den dagældende lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test mv., at en arbejdsgiver i overensstemmelse med lovens §§ 3-5 kunne pålægge en ansat hurtigst muligt at blive testet for COVID-19 og at oplyse arbejdsgivere om resultatet af testen. Det fremgik også, at pålæg om test skulle være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19, herunder arbejdsmiljøhensyn eller driftsmæssige hensyn.

Landsrettens afgørelse

Østre Landsret kom frem til, at der ved vurderingen af, om der var sagligt begrundende hensyn til test af COVID-19, skulle lægges afgørende vægt på sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Retten fastslog, at medarbejderen ikke havde haft symptomer i mere end 48 timer, da han raskmeldte sig 8. december 2021.

Landsretten kom, på baggrund af Sundhedsmyndighedernes anbefalinger, frem til, at der ikke var sagligt grundlag for at pålægge medarbejderen at lade sig teste for COVID-19 for at begrænse spredningen af smitte eller på grund af væsentlige driftsmæssige hensyn. Bortvisningen af medarbejderen som følge af den manglende gennemførelse af tests var derfor ikke berettiget.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Østre Landsrets afgørelse af 11. oktober 2023 i sag nr. BS-47265/2022-OLR.

DI's råd

Bortvisning er den alvorligste ansættelsesretlige sanktion, I kan vælge, og I bør derfor nøje undersøge forholdet omkring medarbejderens misligholdelse.

I den konkrete sag pålagde virksomheden medarbejderen test som dokumentation ved raskmelding, selv om han var symptomfri, og en raskmelding ifølge Sundhedsmyndighederne ikke krævede test. Virksomheden havde derfor ikke grundlag for at bortvise medarbejderen, fordi han nægtede at lade sig teste.

Kontakt DI for rådgivning, hvis I er i tvivl om, hvorvidt det i en konkret sag er berettiget at bortvise en medarbejder.

Læs mere om Bortvisning af medarbejder - Dansk Industri - DI

Vejledninger

Vejledning om håndtering af medarbejderes sygdom og krav til dokumentation under sygefravær

Hent

Skabeloner

Skabeloner til sygefravær og dokumentation

Hent

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.