Foto: Colourbox
19.03.24 Vi rådgiver dig Nyheder

Afslag på grundlag af tre tidligere ansættelser var ikke chikane

Der var ikke tale om forskelsbehandling, da en kommune gav afslag på en ansøgning fra en mand diagnosticeret med Aspergers syndrom og ADHD. Manden havde søgt en stilling som beskæftigelseskonsulent, men fik afslag på baggrund af tidligere erfaringer fra hans ansættelser hos kommunen.

Flere grunde til afslag

Manden havde tidligere haft tre forskellige stillinger i kommunen, men var blevet opsagt fra alle. På baggrund af disse erfaringer vurderede kommunen, at manden ikke var egnet til at varetage en stilling som beskæftigelseskonsulent.

Kommunen gjorde gældende, at afslaget på ansættelse primært var begrundet i mandens manglende faglige kompetencer og relevant erhvervserfaring sammenlignet med de ansøgere, der blev ansat.

Kommunen anførte desuden, at mandens handicap medførte væsentlige barrierer i forhold til mødet med brugere til skade for løsningen af kerneopgaverne, og at det ikke var muligt at iværksætte tilpasningsforanstaltninger, der ville afhjælpe disse barrierer i nødvendig grad.

Klagede over chikane og repressalier

Efter at have modtaget afslaget, klagede manden til Ligebehandlingsnævnet. Her hævdede han, at kommunen havde forskelsbehandlet ham på grund af hans handicap. Han mente desuden, at en række afslag på ansættelser hos kommunen var udtryk for chikane og repressalier.

Ingen dokumentation for forskelsbehandling eller chikane

Ligebehandlingsnævnet vurderede, at manden ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han var blevet forskelsbehandlet på grund af sit handicap.

Nævnet fandt, at kommunen kunne vurdere, at manden ikke var egnet til stillingen ud fra hans tidligere ansættelser.

Nævnet vurderede også, at manden ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han var blevet udsat for chikane på grund af sit handicap, samt at han ikke havde godtgjort, at afslagene var udtryk for repressalier.

Manden fik derfor ikke medhold i sin klage.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 13. november 2023 i sag nr. 10026.

DI's råd

Virksomheden skal være opmærksom på, at forskelsbehandlingslovens regler også gælder for ansøgere til ledige stillinger. Virksomheden skal foretage rimelige tilpasninger for at give ansøgere med handicap adgang til at udøve beskæftigelse. Det gælder dog ikke, hvis virksomheden herved pålægges en uforholdsmæssig stor byrde, som ikke i tilstrækkeligt omfang lettes gennem offentlige foranstaltninger.

Området er komplekst, og virksomheden bør læse DI’s vejledninger og kontakte DI for rådgivning.

Læs mere om Rekruttering - DI (danskindustri.dk)

Læs mere om Forskelsbehandling - regler og rådgivning - DI - DI (danskindustri.dk)

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.